Kasutamistingimused

Dokumendi üleslaadimisel kinnitab kasutaja, et omab antud materjali kohta autoriõigusi ning annab enda materjali teadmus.ee keskkonnale vabavaraliseks kasutamiseks.

Leheküljel leiduv info on sisestatud ainult kasutajate poolt. Teadmus.ee ei ole vastutavad info õigsuse ega ka selle kasutamisel tekkida võivate kahjude eest. Teadmus.ee leiduvad materjalid on ainult juhendavad ning on mõeldud enda abistamiseks ja enese harimiseks. Nende järgi tegutsemine toimub igaühe enda vastutusel.

Toetajad