Dokumendid > Ajalugu > Vanakreeka keel

Vanakreeka keel

Tähestik

Α α alfa
Β β beeta
Γ γ gamma
Δ δ delta
Ε ε epsilon
Ζ ζ dzeeta
Η η eeta
Θ θ theeta
Ι ι joota
Κ κ kappa
Λ λ lambda
Μ μ müü
Ν ν nüü
Ξ ξ ksii
Ο ο omikron
Π π pii
Ρ ρ roo
Σ σ sigma
Τ τ tau
Υ υ üpsilon
Φ φ phii (fii)
Χ χ khii/chii
Ψ ψ psii
Ω ω oomega

Vokaalid

vokaal hääldus
-----------------
Α α   a ; aa
Ι ι   i ; ii
Υ υ   ü ; üü, ka u mõnikord
Ε ε   lühike e
Η η   pikk  e
Ο ο   lühike o
Ω ω   pikk  o
ει   pikk e(i)
ou   pikk u

Sõnad

Nimisõnad

1. käändkond

Jaguneb 3 tüübiks, enamasti on naissoost, erandlikult meessoost. Meessoo puhul vahe selles, et siis on gen-lõpp nagu teises käändkonnas (oυ), muu on sama.

Kolm tüüpi on: ē-lõpulised, ā-lõpulised (alfa purum) ja segatüüp (alfa impurum).

Sõnalõpud: naissoost on kas -α või -η ; meessoost: -ας või -ης.

2. käändkond

Sõna lõpp (nii nimi kui omadussõnadel):

 • oς - meessoost sõnad (aga ka mõned naissoost)
 • ον - kesksoost sõnad

Verbid

Ühel sõnal mitu tüve:

* oleviku e preesensi
* ...

Sõnastik

Nimisõnad


1 pt

φατ?ς π?τος β?τος
öeldav rada aste
φ?ρος π?ρος β?ρος
ader varem raskus
φ?ρος π?ρος βορ?ς
andam läbipääs õgardlik
θε?ς τε?ς δ?ος
jumal sinu (luules) hirm
χ?ρας κ?ρας γ?ρας
käsi (luules) sarv kink, autasu

?ν? μ?λα
üles väga
?ντ? μ?καρ
vastu, asemele õnnelik
?νδρα ?μαλ?ς
meest õrn
?ρνα ?μ?ρα
talle kanal
?λμα
salu

σαπρ? mäda τ?λας õnnetu
σ?νδαλα sandaalid στ?ς püsti seisev (kesksõna)
?ρ?ς palveid

σ?γμα sigma (σ) π?ς igaüks, kogu
θ?σσον kiirem(ini)
πλο?τος rikkus πλο?των rikkuste, rikkusi
γλ?σσα keel γλ?σσηι kõne abil, keelel (NB = γλ?σσ?)

?ψ taga
ψ?λμα keelpillilugu
?ξ?α väärtus
?ναξ valitseja
ξ?σμα kraasitud vill
?ζα kuivus
ζ? ma elan

?ζω tunnen aukartust vs ?ζω kuivatan
?λς sool
?δωρ vesi
?με?ς meie
?ξω mina juhin (tulevikus)
?ζος oks
?ρος piir, määratlus
?ρος mägi

α?τ?α põhjus ?ρετα? voorused φ?λαι sõbratarid
σοφο? targad λοιπ?ς ülejäänud ο?νος vein
υ??ς poeg ?ρχηστυ? tantsule ε?δυ?α teadev

α?τ?αι põhjused λοιπ?ι ülejäänule ?ιδης Hades (allilm)

α?τ?ς ise γλαυκ?ς hall πα?ρος vähene, väheldane
ε?γεν?ς hea päritoluga ?χιλλε?ς Achilleus βασιλε?ς valdjas

λ?χος loos λ?χος ase
παρ? kõrval π?ρα teisel pool
π?ντας kõiki π?ντες kõik
?ν (vahest4) ?ν sees (eessõna)

μ?ν teda (luules) μ?ν (partikkel fraasi alguses)
μ?τρα mitra (peakate) μ?τρα (mõõdud)
τ?λος väljatõmmatu τ?λος (eesmärk)
σχ?σις lõhestamine σχ?σις (hoiak)

λ?γος sõna λ?γος paju (vitex agnus castus)
τ?πος koht τ?πος jäljend
π?ρος vahend πυρ?ς tule (omast.)
?ξος vilets vein ?ξ?ς teravamaitseline, hapu

μ?ν fraasialguse partikkel μ?ν kinnitav rõhupartikkel
λ?γω ütlen, kogun λ?γω lõpetan
?ξω saan omama ?ξω olen kohal (tulevikus)
?θος komme, tava ?θος loomus, karakter

βροτ?ς surelik βρωτ?ς leiva-
μ?ρος saatus , loos μ?ρος rumal
?λλος teine ?λλως teisiti ; lihtsalt
?ρος armastus, iha ?ρως armastus, iha

ε? kui ? tõesti ?ι kellel
ε?δη liigid ?δη juba ?ιδη ta teadis
καλε? hüüab καλ? ilus (fem) καλ?ι ilusal, hüüaks
σκοπε? vaatab σκοπ? siht σκοπ?ι sihil, ta sihiks
?πει kui ?πη sõnad ?πηι ta järgneks

1. akropolis ?κρ?πολις
2. hegemoonia ?γεμον?α
3. gümnastika γυμναστικ?
4. enigma α?νιγμα
5. reuma ?ε?μα
6. Piibel β?βλος
7. Philipp Φ?λιππος
8. sofist σοφιστ?ς
9. ateist ?θεος
10. sümmeetria συμμετρ?α
11. ökonoomia ο?κονομ?α

Φα?δρος
?νθρωπος
πλο?τος
λ?γω
σημα?νω
κρ?πτω
πολιτε?ω
?ργον
ε?ρ?νη
δ?ρον
?χθρ?ς
?γαθ?ς
σοφ?ς
?ρθ?ς
φ?λος

2 pt

Nimisõnad Tegusõnad
? Σωκρ?της, ους Sokrates πορε?ομαι ma lähen, ma käin
? Φα?δρος, ου Phaidros ?ρπω ma rooman, liigun, käin
? Λυσ?ας, ου Lysias λ?γω ma ütlen, kõnelen
? περ?πατος, ου jalutuskäik, jalutusring ψε?δομαι M. petan, lasen end petta

? ?χλος, ου rahvahulk ψε?δω ma võltsin
? παρθ?νος, ου neiu; neitsi γ?γνομαι ma sünnin, saan, olen
? ?νθρωπος, ου inimene κρ?πτω ma peidan
? πλο?τος, ου rikkus, raha σημα?νω ma näitan, osutan
? π?λεμος, ου sõda πολιτε?ω valitsen (riiki), juhin
? ?ναξ, ?νακτος valitseja
τ? ?ργον, ου töö
τ? δ?ρον, ου kink
? ε?ρ?νη, ης rahu

eessonad

παρ? + Gen.kõrvalt, käest, juurest
   + Dat. kõrval
   + Acc. kõrvale (suunas), hulka
πρ?ς + Acc. juurde, ka: vastavalt
?ς, ε?ς + Acc. juurde, sisse
?κ + Gen. seest

omadussonad

φ?λος, η,ον sõber, armas
καλ?ς, ?,?ν ilus
?ρθ?ς, ?,?ν sirge, õige
θε?ος, α,ον jumalik
σοφ?ς, ?,?ν tark, nupukas
?γαθ?ς, ?,?ν hea
κοιν?ς, ?,?ν ühine, avalik
?λε?θερος, α,ον vaba
?φ?λιμος, η,ον kasulik, tulus
?ναντ?ος, α,ον vastupidine, vastas
κακ?ς, ?,?ν halb, paheline
?χθρ?ς, ?,?ν vaenlane
?ν?σιμος, η,ον tulutoov 
?δικος, ον ebaõiglane

sidesõnad, partiklid etc.

δ? tõesti, küll (postpositiiv, sõna järel)
δ? aga, ja (eristav, vastandav, postposit.)
κα? ja
τε ja (postpositiivne, sõna järel)
?λλ? aga, ent, vaid
ο?, ο?κ, ο?χ ei ... mitte
ο?τε ... ο?τε ei ... ega
? kaasneb pöördumisega (tavaliselt tuttavlik)
?δωρος, ον kes/mis ei saa kinki Siin: mis pole kink

Adverbid

πο?; kuhu? (suund)
π?θεν; kust? (suund)

3 pt

nimisõnad (nomina)
? ?λ?θεια, ας tõde
? σοφιστ?ς, ο? sofist
? ε?κλεια, ας hea kuulsus
? νεαν?ας, ου noormees
? ?νδρε?α, ας mehisus, vaprus
? π?νος, ου vaev, töö
? ε?τροφ?α, ας hea toit / toitmine
? κ?μπος, ου kõmin, hooplemine
? προθυμ?α, ας innukus
? πατ?ρ, τρ?ς isa
? γλ?σσα, ης keel (atikas: γλ?ττα)
? ψυχ?, ?ς hing
? ?ρετ?, ?ς voorus, mehisus

omadussõnad (adjectiva)

διδακτ?ς 2 või 31 õpetatav
α?τοκ?νητος, ος, ον iseliikuv
α?σχρ?ς, ?,?ν häbiväärne
παρασκευαστ?ς, ?,?ν valmistatav,
?θ?νατος, ον (2) surematu(? privativum väljendab eitust) omandatav
μ?γας, μεγ?λη, μ?γα suur

tegusõnad (verba)

παιδε?ω ma kasvatan
πε?θω ma veenan
?παιν?ω ma kiidan
πε?θομαι+D lasen end veenda,
ε?ναι olema, olla (inf) kuuletun, usun
κιν?ω ma panen liikuma
?κω ma tulin, saabun, olen kohal
?γ?ομαι arvan; (+Acc dupl.) pean k-gi k-ksiki
διδ?σκω õpetan
?μολογ?ω ma olen nõus , nõustun
(?)θ?λω ma soovin, ma tahan
μοχθ?ω ma väsitan end, näen vaeva
?χθα?ρω ma vihkan
παρασκευ?ζω ma valmistan, panen ette/valmis
φημ? ma ütlen, kinnitan, väidan

muu

δ? tõesti, küll, ometi
γ?ρ sest, ju ?ε? alati
?ς (conj.) nagu, samuti γε kinnitav partikkel (nt küll)
τ?ς; τ?; kes? mis? miks?
μ? mitte (mujal peale
ο?τε ... ο?τε ei ... ega indikatiivi, nt ootuse, tahte-
σου sinu oma (omastava ases. gen.) avalduse, hüpoteetilisuse puhul)
σο? sulle (omastava ases. dat.) ?περ- eesliitena 'väga', 'ülimalt'
?π? + G. alates (millestki), millestki (genitiiviga väljendab see eessõna liikumist millestki eemale, võib näidata aga ka päritolu, siis on vasteks eesti k. seestütlev)

4 pt

Nimisõnad

? δειλ?α, ας argus, viletsus
? δ?κη, ης õiglus adj.
? συγγν?μη, ης andestus
? ?ππος, ου hobune
? νο?ς, νο? meel, aru, mõistus
? τ?ραννος, ου türann

omadussõnad 

δ?καιος, α,ον õiglane
πλο?σιος, α,ον rikas
χρηστ?ς, ?,?ν kasulik, tubli, aus
πονηρ?ς, ?,?ν paheline, halb
?θεος, ος,ον jumalatu
??ιδιος, α,ον lihtne, hõlbus
περισσ?ς ?,?ν ebatavaline, ülemäärane
?ναντ?ος 3 vastupidine
κακ?ς 3 halb, inetu
?νδρε?ος, α,ον vapper
δειλ?ς, ?,?ν arg, vilets


pronoomenid
?κε?νος η,ο tema, see seal; too
?καστος, η,ον igaüks
ο?τος, α?τη, το?το see, tema

verbid
?φελ?ω A. (ka D) olen kasulik, aitan kaasa, soodustan
φιλ?ω ma armastan, olen sõber
φρον?ω ma mõtlen, olen arukas 
ε?σεβ?ω olen vaga, jumalakartlik, austan
μανθ?νω õpin, saan teada 
στυγ?ω ma vihkan, tunnen õudu millegi ees
μισ?ω ma vihkan, ma põlgan
δοκ?ω ma näin, ma arvan
δηλ?ω ma näitan, selgitan
ζηλ?ω ma kadestan, ma imetlen
?χω ma hoian (käes), ma oman
πρ?ττω ma teen, ma tegutsen
ε? πρ?ττω mul läheb hästi, olen edukas
?ρχομαι ma tulen, ma lähen
νομ?ζω arvan (kellestki midagi), harjutustes pean (keda/midagigi -kski) + 2xAcc.

muu

χρ? +ACI on tarvis, on vaja, peab
?ξεστιν + inf. on võimalik, saab
σ?ν (ξ?ν) + D. koos
?νεκα + G.tõttu, pärast
δ?τα tõesti, kindlasti (kinnitav partikkel)
περ ju, nimelt (partikkel täpsustab eelneva sõna mõtet)
δ?που kahtlemata, küllap
ο?ν niisiis
τοι tõega, küll
ε?θε oh et …(soovi puhul, harj.)
ε? hästi
?ν + D sees
?π? + G. juurest, käest
κα? ja, ka
?ς, ?, ? kes, mis (relatiivpronoomen ehk siduv asesõna)
πολλ? (neutr.adv-lt) sageli (adj. πολ?ς, πολλ?, πολ?)

5 pt

NIMISONAD

? ε?λ?βεια, ας ettevaatus
? χρ?νος, ου aeg
? ?πιστ?μη, ης teadus, teadmine; õppimine/uurimine
? ο?νος, ου vein
 ? ?φαιστος, ου Hephaistos
? δικαιοσ?νη, ης õiglus
ο? Δελφο?, ?ν Delphi
? ?ναξ, ?νακτος valitseja
? σωφροσ?νη, ης arukus, tasakaal, mõistlikkus
? Προμηθε?ς, ?ως Prometheus
? τ?χνη, ης kunst, käsitööoskus
? σοφ?α, ας tarkus, intelligentsus
?θην?, ?ς Athena
? α?τ?α, ας põhjus, süü
τ? μαντε?ον, ου oraakel
α?τιος, α,ον süüdi/lane, põhjustaja
τ? χρ?μα, ατος asi (ka pl. asjad)
?ντεχνος, ος,ον oskuslik, kunsti-
τ? χρ?ματα, ων vara, ka: raha
π?ς, π?σα, π?ν iga, kogu
τ? μ?θημα, ατος teadmine, õppimine
μ?γας, μεγ?λη, μ?γα suur
τ? π?ρ, πυρ?ς tuli
ο?τος, α?τη, το?το see (vs too)
τ? ?δωρ, ?δατος vesi
ο?τω niiviisi
?σιος, α,ον püha, pühitsetud
τοιο?τος 3 niisugune
δωρ?ομαι (D), esineb ka act. ma kingin
σ?ιζω ma päästan, hoian alal
γρ?φω ma kirjutan, maalin
μαρα?νω kulutan ära, rikun
τρ?φω ma toidan, kasvatan üles
π?νω ma joon
κλ?πτω ma varastan
?ν δ??γ? ma ütlesin (?μ? impf.)
? τι see, mis (on)
?ν + Dat. sees

6. pt

? διδ?σκαλος, ου õpetaja
? α??ν, ?νος ajastu, iga, eluiga 
? φθ?νος, ου kadedus
? ?ν?ρ, ?νδρ?ς mees (vs.naine,=abikaasa) 
τ? φ?ς, φωτ?ς valgus
(?) Σωκρ?της, ους Sokrates 
? γυν?, γυναικ?ς naine
? κ?σμος, ου kord, ehe, maailm 
? σιγ?, ?ς vaikus
? λ?γος, ου sõna, kõne, arutlus, 'ratio'
κοιν?ς, ?,?ν (3) ühine
βροτ?ς 2 või 3 (sageli subst.) surelik
δοτ?ος, α,ον (3) antav (verb-adj II), tuleb anda
π?ς, π?σα, π?ν kogu, iga
?στ?θμητος, ον (2) püsitu, ebakindel
ο?δε?ς, ο?δεμ?α, ο?δ?ν eikeegi,eimiski

?ξαμαρτ?νω eksin, teen vea
α?σθ?νομαι tajun, mõistan
φα?νομαι + D näin kellelegi, ilmun, säran2
?π?σταμαι ma tean, oskan
?χω oman
?δομαι rõõmustan, naudin
?ρ?ω vaatan, näen
?ρωτ?ω küsin
χα?ρω + partitsiip N-s +D rõõmustan ...tehes... üle
?ποκρ?νομαι vastan
τολμ?ω söandan, julgen; pean vastu, talun
?δικ?ω toimin ebaõiglaselt
φ?ρω kannan, toon
σιγ?ω vaikin
πιστε?ω+D usaldan
φιλ?ω armastan
στ?ργω armastan, hoolin
δ?κην διν?ναι (fraseol.) karistust kandma

?ς et (väite sissejuhatuse algul), nagu; ka: sest, nimelt (lause alguses)
βραχ? adv. vähe, veidi (=neutr. adj-st βραχ?ς, ε?α, ?)
σ? (ases. N) sina
ν?ν nüüd, praegu
harjutuses : τυγχ?νω + part N juhtun midagi tegema

7 pt

substantiivid
? παιδε?α, ας kasvatus, haridus
? ?ν?ρ, ?νδρ?ς inimene, mees
τ? ?πος, ους sõna pl värsid
? βλ?βη, ης kahju, eksimus
? θ?λαττα, ης meri
τ? κ?ρδος, ους tulu, kasu
? υ??ς, ?ος poeg
τ? μ?ρος, ους osa
? δ?μος, ου rahvas, deemos
τ? πρ?γμα, ατος asi, asjaajamine, tegu, olukord
? πατ?ρ, πατρ?ς isa
τ? κ?μα, ατος laine
? μ?τηρ, μητρ?ς ema
τ? κτ?μα, ατος omand(amine)

verbid adjektiivid
κτ?ομαι omandan
φρον?ω ma mõtlen, olen arukas
στ?νω oigan, kaeban
δε?κνυμι näitan
μ?λλω + Inf.kavatsen, hakkan midagi tegema

?ν?σιος, ον 2 ebapuhas, mittevaga
φα?λος, η, ον vilets, kehv
μ?νος, η, ον üksik, ainus
δειν?ς, ?, ?ν suurepärane, hirmus
?σ?νθετος, ον lihtne, mitte kokkupandud; sidumata, püsiv
?κατ?στατος, ον rahutu, ebakõlaline, talitsematu, kooshoidmatu
?ληθ?ς, ?ς 2 tõeline, aus
θεοφιλ?ς, ?ς 2 jumalaile armas
θεομισ?ς, ?ς 2 jumalate poolt vihatud
συμπαθ?ς, ?ς 2 osavõtlik, koostundeline

muu 

?γαν liiga 
ο?ποτε, μ?ποτε mitte kunagi 
περ? adv ümber (üld.) 
περ? + G. millegi kohta; millegi ümber 
δι? + A. tõttu, läbi 
?π? + D. juures, peal; + verbum sentiendi (taju, tundeid, suhtumist väljendav verb): tõttu
?στερον (adv.) hiljem ?σπερ just nagu
μ?ν... δ?... lausepooli tasakaalustavad partiklid (ühelt poolt… teiselt poolt; (küll)… aga/ja)
μηδε?ς, μηδεμ?α, μηδ?ν – mitte ükski; mitte keegi

8 pt

nimisõnad

? ε?πραξ?α, ας edu, hea käekäik
? δι?νοια, ας arukus, mõtlemine
? πα?λα, ης lakkamine, lõpp
? ζω?, ?ς elu 
? βουλ?, ?ς nõuanne/pidamine, tahe, plaan, otsus 
? ο?κος, ου la maison 
? ν?μος, ου seadus, õiglus 
? π?λις, εως linn, linnriik 
? ?βρις, εως jultumus, üleastumine, 
? κ?νησις, εως liikumine
? φ?σις, εως loodus, olemus
? βασιλε?ς, ?ως kuningas, valitseja
? ?χιλλε?ς, ?ως Achilleus
? ?δυσσε?ς, ?ως Odysseus
? τυρανν?ς, ?δος türannia 
? φονε?ς, ?ως mõrtsukas, tapja

verbid

φ?ω ma toon ilmale
?φυν (aor.) olen loomult
κιν?ω panen liikuma
δι?ρχομαι käin läbi, selgitan ükshaaval
τ?κτω ma sünnitan
π?λω ma olen (luules), pöörlen
δικαι?ω ma õigustan
?γω ma juhin, viin
?νειμι+D. olen sees
ξ?νειμι olen koos, ühenduses / σ?νειμι

omadussõnad

πολ?τροπος, ον osav, kaval 
σαφ?ς, ?ς,?ς selge, ilmne 
ψευδ?ς, ?ς,?ς valetaja 
θνητ?ς, ?,?ν surelik 
β?αιος, α,ον vägivaldne, tugev 
?λλος, η,ο teine, muu

adverbid, muu

τ?τε siis, tollal
?τι veel
π?ροιθε varem
ο?τοι kindlasti mitte
?π? + G. poolt (näitab tegijat)


9 pt

A

? συκοφ?ντης, ου pealekaebaja, sükofant 
? ?ερ?συλος, ου pühaduserüvetaja 
? ??τωρ, ορος kõnemees 
τ? σ?φισμα, ατος tarkus, leiutis, 
π?νης, π?νητος vaene, kehvik 
? Ζε?ς, Δι?ς Zeus 

χαλκε?ω töötlen vaske, teen sepatööd 
πλουτ?ω olen rikas, rikastun 
σκυτοτομ?ω lõikan nahka, teen kingi 

λαμπρ?ς, ?,?ν hiilgav, särav,
?π?κοος, οον +D kuulekas, õpilik
?τερος, α,ον teine (kahest)
θεοσεβ?ς, ?ς jumalakartlik, vaga
χαρ?εις, ?εσσα,?εν meeldiv, võluv

ε? (conj.) kui
ν? Δ?α Zeusi nimel, (jaa)!
ε?ρ?σκω leian, leiutan (s: part.perf.med)
κ?θημαι ma istun

B

? πανουργ?α, ας pahategu, kuritegevus 
? δυσσ?βεια, ας jumalakartmatus 
? ?ργυρος, ου hõbe (ka: raha) 
τ? ν?μισμα, ατος tava, kord, ka: raha 
? φρ?ν, φρεν?ς diafragma (vahelihas), süda, aru 
? δ?μος, ου maja, kodu 
ο?ος, α,ον milline, nagu (korrelatiiv) 
?δε, ?δε,τ?δε see siin (lähedal) 


δε?κνυμι ma näitan
ο?δα ma tean (inf. ε?δ?ναι)
πορθ?ω ma rüüstan
?λλ?ττω, ma vahetan
?λλ?σσω/παραλλ?ττω ära muutma
βλαστ?νω ma ajan välja, tekitan
?στημι panen püsti
?ξαν?στημι ajan välja

Omadussõnad

αδικος, ον - ebaõiglane
oν?σιμος, ε, ον - tulutoov

Määrsõnad

πο? - igalpool, kuskil

Eessõnad

παρα + GEN - kõrvalt, käest, juurest
   + DAT - kõrval
   + ACC - kõrvale (suunas), hulka 

προς + ACC - juurde, ka: vastavalt
ες, εις + ACC - juurde, sisse
εκ + GEN - seest

Sidesõnad jm

αλλα - aga, ent, vaid
δη - tõesti, küll (postpos.)
δε - aga, ja (eristav, vastandav; postpos.)
και - ja
τε - ja (postpos., vrd LADINA -que)
ου, ουκ, ουχ - ei ..., mitte ...
ουτε ... ουτε ... - ei ... ega
? - kaasneb pöördumisega (vokatiivi "artikkel")