Dokumendid > Ajalugu > Uusaeg > Uusaeg

Uusaeg

Lektor: Veiko Berendsen

Programm/aine koduleht

Läbimine

Raamatud

Kohustuslikud

 • Jevgeni V. Tarle. Napoleon. Tln, 1964
 • Frank McLynn. Napoleon. Tln., 2002. 620 lk
 • Helmut Piirimäe. Suur Prantsuse revolutsioon, 1789–1799. Tln., 1990. 157 lk
 • Philip Jenkins. Ameerika Ühendriikide ajalugu. Valgus, 2005. Lk 56-187
 • Lühike Ameerika ajalugu. USIA, 1996. Lk. 60–217.
 • Hagen Schulze. Saksa ajalugu. Valgus, 2005 Lk 80-158
 • Jeremy Black. Briti saarte ajalugu. Lk 176-245
 • Henry Kissinger. Diplomaatia. Tln., 2000. Lk. 90-268

Soovituslikud

 • William Simpson and Martin Jones. Europe, 1783-1914. Routledge, 2000. xi-388 p.
 • C.A. Bayly. The Birth of the Modern World. Blackwell Publishers, 2004. 568 p.

Veel soovituslikke raamatuid vaata programmist.

Programm (loengute järjekorra põhjal)

'
 1. (u. 1760-1832)
 2. KONTROLLTÖÖ: Prantsuse revolutsioon ja Napoleoni sõjad
 3. Prantsuse revolutsioon, Napoleoni sõjad ja Holland Napoleoni ajal
 4. Saksamaa ja Austria 1789-1815
 5. Viini kongress 1814-1815
 6. Kongressisüsteemi välispoliitika e. rahvusvahelised suhted 1815-1853
 7. Saksamaa 1815-1848
 8. Rahvusvahelised suhted 1830.-40. aastatel (lühem ülevaade)
 9. Prantsusmaa restauratsiooni ja Juulimonarhia ajal (1815-1848)
 10. Itaalia 1789-1848
 11. Hispaania 1789-1840
 12. Poliitilised ideed 19. sajandil
 13. Ameerika Ühendriikide kujunemine ja iseseisvumine
 14. KONTROLLTÖÖ: Ameerika Ühendriigid 1783-1914
 15. Inglismaa Victoria ajastul 1832/37-1901/14
 16. Itaalia 1848-1914
 17. Rahvusvahelised suhted 1853-1878
 18. Prantsusmaa II Keisririigi ajal 1852-1870
 19. Prantsusmaa III Vabariigi ajal 1870-1914
 20. Rahvusvahelised suhted 1878-1914