Dokumendid > Ajalugu > Uusaeg > Uusaeg - Taani 19. sajandil

Uusaeg - Taani 19. sajandil

Taani põhitegevus enne industrealiseerumist oli kaubandus ja põllumajandus. Napoleoni sõdade ajal oli Prantsusmaa poolel ning Kopenhaagenit pommitati Briti laevastiku poolt 1801 ja 1807. Kieli rahuga 1814 Taani kolonialism lõppes ning Norra anti Rootsile, kui riigile, mis oli võitjate poolel. Sellel perioodil oli Taani riik kriisis ja pankrotis, kummalisel kombel tuntakse seda aga kui Taani intellektuaalsuse kuldaega (Hans Christian Andersen, Kierkegaard, Thorvaldsen, Grundtvig).

Kuni 1830ndateni olukord riigis rahulik, siis aga hakkas Schlesswig nõudma oma parlamenti. Taanisse loodi järgnevalt neli assambleed, mis saavad seadusalgatuse õiguse ja tulevad esimest korda kokku 1835ndal aastal. Hakkasid korraldama ka Taani finantse; suurim esindatus Roskildest.

Assambleedes toimus esimene ühiskonna poliitiline polariseerumine, domineerivaks jõuks said liberaalid. Algreen-Ussing: koolikorraldus, tsensuuri kaotamine.

Liberaalidest said radikaalid, neiks üliõpilased ja intellektuaalid.

Farmerite Sõprade Ühing (Bondevennernes selskab): nende nõudmistest tekkisid Taani liberaalsete nõudmiste pakett, mida täide viima hakati (ja viidi kuni I maailmasõjani).

Krediidi- ja hoiupankade teke.

Christian VII (1839-1848) reformid: põllumajandus, vabakaubandus, kohalikud omavalitsused ja keskvalitsuse ümberkorraldamine. Lubas ka mingit liberaalset konstitutsiooni, kuid ei viinud lubadust täide, kuna keegi lihtsalt ei nõudnud seda. Riigi paremaks ühendamiseks defineeris selgelt kesk- ja kohaliku omavalitsuse rolli.

Frederik VII, konst ja SW küsimus

Skandinavism - liikumine eelkõige Taani ja Rootsi intellektuaalide seas, mis rõhutas nende keelelist ja kultuurilist ühtekuuluvust algusega 1840ndatel ülikoolides toetatuna ajalehtedest.

1848 Taani-Preisi konflikt Schleswig-Holsteini pärast: Taani olukorda olid garanteerinud Inglismaa, Prantsusmaa ja Venemaa; Inglismaa pooldas kompromissi, Taani ütles, et piirkond on jagamatu. Schleswig-Holsteinis endas osaliselt pooldati ühinemist Saksamaaga. 1848 Preisi alustas sõda, kohapeal teda toetati, kuid 1852 sundisid Suurriigid Preisit vallutatud alu loovutmama tingimusel, et Taani ei püüaks neid vägisi Taani riigile (ilmselt kultuuriliselt) lähendada.

Samal ajal riigi majandusel läks suht hästi. 1844 Grundtvig korraldas ümber riigi haridussüsteemi(???), rahvaülikoolid, õpetati segu patriotismist ja kristlusest.

Cristian IX (1863-1906). Transformatsioonide aeg, poliitiliste parteide kujunemine: konservatiivid = hörje ja liberaalid = venstre. Estrupi pikaajaline konservatiivne valitsus, kullastandard ja Skandinaavia ühine majandusruum. 1885-1894 ei suudeta ühelgi aastal eelarvet kinnitada - ajutiste eelarvete ajajärk.

Venstre ja parempoolset lähenemine, Estrup läks erru, šandarmeeriate kaotamine ja sõjakulutuste vähendamine. Venstre võitis Volkdingi enne 19. sajandi lõppu. Venstre ja hörje kodanlikud parteid, nende kõrval sotsiaaldemokraadid.

1901 kuningas loobus õigusest nimetada peaministreid - muutus riigikord. Venstre ja sotsiaaldemokraatide liit lõheneb.

Poliitiline dilemma - kellele välisriikidest toetuda. Islandi separatism.