Dokumendid > Ajalugu > Kõiv ja killud

Kõiv ja killud

Mait Kõiv ja tema tegemised (morfoloogilised humoreskid)

Kõiv ja tsivilisatsioonid

See lugu pärineb tsivilisatsiooni ja riikluse kujunemise loengust. Tõenäoliselt ei kõlanud see lugu originaalis päris sedamoodi, aga et rohkem Kõivu üldist stiili ja olemust tabda, oleme siikohal teinud mõningaid muudatusi, andes teksti edasi siiski otsekõnelisel kujul.

"Nonii. Ega nüüd vist täpselt teada ei ole, vähemalt mina küll ei tea, kuidas need tsivilisatsioonid täpselt tekkima hakkasid, aga igal juhul hakkas neid ühel hetkel kogu maailmas kasvama nagu seeni pärast teadagi mida."

Või ka: "Ja siis kirjutas Darwin oma evolutsiooniteooria, mis rääkis teadagi millest"

Kõiv ja Parmenides

Kord jutustanud Kõiv Vanaaja loengus tudengitele Kreeka filosoofia ajaloost, temale omasel lühidal, täpsel ja äärmiselt sisutihedal moel, ehkki tunnistades, et ega ta täpselt nüüd ka ei tea, kuidas see olla võis. Siiski, kogenud vanaajaloolase ja paljulugenud inimesena, esitas ta tuntud (vähemalt mingis mõttes) antimaterialistliku filosoofi Parmenidese arusaama olevast ja olematust, mida saab lühidalt kokku võtta nii, et olev on ja olematut ei ole, kuid sellest tulenevad veel päris toredad ning ebaloomulikud asjad. Kuid paraku seletanud ta kogu seda asja nõndavõrd kiirelt ja napisõnaliselt, et ainus, mis enamikule (Tooli filosoofia ajaloos mitte käinud) tudengeist meelde jäänud, olnudki see lühikene fraas.