Dokumendid > Ajalugu > Eesti ajalugu > Eesti lähiajalugu - Eesti NSV juhtimine

Eesti lähiajalugu - Eesti NSV juhtimine

See artikkel on väga pooleli

ENSV valitsejate tabel:

Nimi valitsusaeg (EKP 1. sekretär) iseloomustus meeskond
Nikolai Karotamm 1944-1950 Võimul juunikommunistid, juhtideks nn. "poliitvangide grupp" Boris Kumm, Arnold Veimer, Hendrik Allik, Nigol Andresen jt.
Johannes Käbin 1950-1978 Peamised kohad Venemaa eestlaste käes esialgu, hiljem üha rohkem kohalikke tegijaid. Väljas, Rüütel, Klauson, Saul, Müürisepp jpt.
Karl Vaino 1978-1988 Venestusmeelne juhtkond. Rüütel, Saul, R. Sillar, R. Ristlaan jt.
Vaino Väljas 1988-1990 Rahvuskommunistid. Rüütel, Toome, Savisaar, E.-A. Sillar jt.
Nimi MN esimeheks oleku aeg Nimi ÜN Presiidiumi esimeheks oleku aeg
Arnold Veimer 1944-1951 Johannes Vares-Barbarus 1940-1946
Eduard Päll 1946-1950
Aleksei Müürisepp 1951-1961 August Jakobson 1950-1959
Johan Eichfeld 1959-1961
Valter Klauson 1961-1984 Aleksei Müürisepp 1961-1970
Artur Vader 1970-1978
Johannes Käbin 1978-1983
Bruno Saul 1984-1988 Arnold Rüütel 1983-1990
Indrek Toome 1988-1990
Üleminekuaja bossid:
Peaministrid aeg Riigipead ametinimetus ja aeg
Edgar Savisaar 1990-1992 Arnold Rüütel ÜN esimees 1990-1992
Tiit Vähi 1992
Mart Laar esimene dem. peaminister pärast II ms. 1992-1994 Lennart Meri Teine EV president 1992-2001