Dokumendid > Ajalugu > ENSV majandus ja rahvastik

ENSV majandus ja rahvastik

Selle kohta on Tannbergil konspekt ÕIS-is, kes veel ei tea.

Proge on aga selline: 7. teema: majandus ja rahvastik- Nõukoguliku majandusmudeli üldiseloomustus. Maareform ja kollektiviseerimine. Sundindustrialiseerimine. Põllumajanduse toibumine ja industrialiseerimise laienemine. Linnastumine. Käsumajanduse tagajärjed. Majanduslik ummik 1980. aastatel. Demograafilise arengu põhijooned sõjajärgsetel aastatel. Eesti elanikkonna arvukus, etnilise koosseisu muutumine.

Kõik on Tannbergi tekstis olemas, va esimene teema: Nõukoguliku majandusmudeli üldiseloomustus. Oli selgelt keskendatud industriaalsektori suurendamisele, eriti rasketööstuses ja eriti Stalini ajal. Kõige tähtsam oli aga tegelikult see, et kogu majandus pidi olema riigi käes, erasektorit pold ette nähtud. See kaotati lõplikult pärast NEP-i 1920.-te lõpus. Ja et asju paremini hallata + ideoloogilist kasvatustööd läbi viia jne, pidi kõik olema võimalikult kollektiivne. Seetõttu loodi ka kolhoosid-sovhoosid + suurtööstused. Tootmise juures pold oluline mitte toodete nõudlus, vaid riiklik tellimus ja plaanitäitmine. Et hinnad olid niikuinii fikseeritud, pold tootja jaoks vahet, kas kaubast reaalset tulu ka oli, riik maksis niikuinii kõik kinii, kui plaan täidet oli.