Dokumendid > Ajalugu > Oratio in L. Catilinam. Prima.

Oratio in L. Catilinam. Prima.

M. TULLII CICERONIS ORATIO IN L. CATILINAM. PRIMA. HABITA IN SENATU. Ehk: Marcus Tullius Cicero kõne Lucius (Sergius) Catilina vastu. Esimene. Peetud Senatis.

Cicero oli konsul 63 eKr. Catilina oli ta suurim rivaal, kes tahtis samuti konsuliks saada. Päritolult olid erinevad: Cicero tavakodanik, kes tõusnud läbi riigiteenistuse tippu (Homo novus), Catilina aga vaesunud ülik. Catilina juba mitu korda püüdnud konsuliks saada, aga alati mingi kohtuasi pähe määritud, kust siiski alati pääses. Cicero juba tükk aega talle kaikaid kodarasse loopinud. Kui nüüd ise konsuliks sai, otsustas ta hävitada. Kas Catilina vandenõu ka reaalne oht oli, pole teada, sest säilinud on vaid vastaspoole andmed. Cicero pidas kõne Jupiter Statori templis, sest kartis oma elu pärast ja kandis ka soomussärki, et teda pussitada ei saaks, liikus ringi kaitsesalkade (presiidiate - praesidium) saatel jne.

Esimeses kõnes ei nõudnud veel mitte Catilina tapmist, vaid väljaajamist. Kui see rahvale hästi peale läks, hakkas juba mõtlema suurematele plaanidele, sealhulgas Catilina ja ta liitlaste tapmisele. See saigi tsipa hiljem (pärast veel paari kõnet) teoks.

Cicero stiil: kirjeldab hästi pikalt, rohkete ilustuste ja kõnevõtetega. Eriti tihti on samatähenduslikke korduseid, et midagi rõhutada. Samuti on asjade gradeerimist: järk-järgult "keerab asjale vinti peale" (a la: hävitad konsuli, linna, kogu Itaalia).. Seob isiklikke rünnakuid osavalt poliitilistega, kuigi väidab, et ega isiklikel asjadel väga tähtsust pole, aga toob need ikkagi kõik päevavalgele. Ka muidu osav demagoogianippide kasutaja.

I

1){{Lausetõlge| lause=1. Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? Quam diu etiam furor iste tuus nos eludet? Quem ad finem sese effrenata iactabit audacia? |otse=Kuhu (Kui kaua/kaugele) (sa) viimaks kuritarvitad, Catilina, meie kannatust? Kui kaua veel see sinu meeletus/raev/hullus(=furor) meid narritab/mõnitab? Keda (kuhu?) lõpuks heidab/läheb enda (sese) ohjeldamatu jultumus? |kaude=Kui kaua sa viimaks kuritarvitad, Catilina, meie kannatust? Kui kaua veel see sinu meeletus meid mõnitab? Kuhu lõpuks enda heidab see ohjeldamatu jultumus (kui kaugele läheb see ohjeldamatu jultumus)? }}

{{Lausetõlge| lause=2. Nihilne te nocturnum praesidium Palatii, nihil urbis vigiliae, nihil timor populi, nihil concursus bonorum omnium, nihil hic munitissimus habendi senatus locus, nihil horum ora vultusque moverunt. |otse=Ei (miski) sind mõjutanud (moverunt) (Kas sind üldse ei mõjutanud) Palatiuse öine kaitse, ei(=ega) linna kaitsesalgad (vigiliae), ei rahva hirm (hirm rahva ees – gen. obj.), ei kõigi heade kokkutulek (Senati kokkutulek), ei see ülihästi kindlustatud (munitissimus=ülikindlustatud?) Senati kokkutuleku (habendi senatus) koht, ei nende (horum) näod ega näoilmed? |kaude=Kas sind üldse ei mõjutanud öised valvesalgad Palatiusel, ega linna kaitsesalgad, ega rahva kartmine (hirm rahva ees), ega kõigi tublide/senati kokkutulek, ega see ülihästi kindlustatud Senati kokkutuleku koht, ega näod ega näoilmed? }}

{{Lausetõlge| lause=3. Patere tua consilia non sentis? Constrictam omnium horum scientia teneri conjurationem tuam non vides? |otse=Sa ei tunne sinu plaane nähtaval olemas? Kõigi nende teadmistest vandenõud takistatut hoitut sa ei näe? |kaude=Sa ei tunne, et su plaanid on avalikud? Sellest kõige tõttu, mis nad teavad, sa ei näe, et vandenõu hoitakse takistatud? }}

{{Lausetõlge| lause=4. Quid proxima, quid superiore nocte egeris, ubi fueris, quos convocaveris, quid consilii ceperis, quem nostrum ignorare arbitraris? |otse=Mida eelmisel, mida üle-eelmisel ööl tegid (egeris konj, siin = egisti), kus olid (siin fueris=fuisti), keda kokku kutsusid (convocaveris=convocavisti), millise plaani vastu võtsid (ceperis=cepisti), keda arvad (arbitraris=depoonens) meie seast (seda) mitte teadvat? |kaude= }}

2) {{Lausetõlge| lause=5. O tempora, O mores! senatus haec intellegit, consul videt; hic tamen vivit. Vivit? immo vero etiam in senatum venit, fit publici consilii particeps, notat et designat oculis ad caedem unum quemque nostrum. |otse=Oh ajad, oh kombed! Senat teab seda, konsul näeb; see ometi elab. Elab? Vähe sellest/veelgi enam (immo vero) tuleb veel senatisse, saab avaliku nõupidamise osavõtjaks, märgib ja tähistab silmadega meist igatüht tapmiseks. |kaude= }}

{{Lausetõlge| lause=6. Nos autem, viri fortes, satis facere rei publicae videmur, si istius furorem ac tela vitemus. |otse=Ent meie, tugevad/võimekad mehed, küllalt näime tegevat riigile (head), kui selle raevu/hullumeelsust/meeletust ja relvi/odasid väldi(ksi)me (vitemus – konj vitamusest). |kaude= }}

{{Lausetõlge| lause=7. Ad mortem te, Catilina, duci iussu consulis iam pridem oportebat, in te conferri pestem istam, quam tu in nos omnis iam diu machinaris. |otse=Surma sind, Catilina, konsuli käsul juba varem mõista (ad mortem duci - surma juhtima ehk surma mõistma) oleks pidanud (oportebat), sinu vastu suunama seda hukatust, mida sina meie kõigi vastu juba ammu sepitsed. |kaude= }}

3){{Lausetõlge| lause=8. An vero vir amplissimus, P. Scipio, pontifex maximus, Ti. Gracchum, mediocriter labefactantem statum rei publicae, privatus interfecit: Catilinam orbem terrae caede atque incendiis vastare cupientem, nos consules perferemus? |otse=Kas tõepoolest mõjuvõimsaim mees, Publius Scipio, ülempreester, Titus Gracchust, (kes) keskpäraselt riigi olukorda nõrgendamiseks (tegutses), eraisik(una) tappis: Catilina maailma tapmiste ja ka süütamistega hävitada himustab, meie konsulid talume? |kaude= }}

{{Lausetõlge| lause=9. Nam illa nimis antiqua praetereo, quod C. Servilius Ahala Sp. Maelium, novis rebus studentem, manu sua occidit. |otse=Nimelt sellest liialt vanast (loost) mööda lähen, milles/kus Gaius Sevilius Ahala Spurius Maeliuse, uutele asjadele (riigipöördele) pühendunu, oma kätega tappis. |kaude= }}

{{Lausetõlge| lause=10. Fuit, fuit ista quondam in hac re publica virtus, ut viri fortes acerbioribus suppliciis civem perniciosum quam acerbissimum hostem coercerent. |otse=Oli, oli seda/siin kunagi selles riigis voorus/mehelikkus/vaprus/tublidus, kui tugevad/julged/vaprad mehed ägedaimate karistustega ohtlikku kodanikku kui ägedaimat vaenlast piirasid/taltsustasid/karistasid. |kaude= }}

{{Lausetõlge| lause=11. Habemus senatus consultum in te, Catilina, vehemens et grave: non deest rei publicae consilium neque auctoritas huius ordinis: nos, nos, dico aperte, consules desumus. |otse=Meil on senati otsus sinu vastu, Catilina, äge/vali/võimas ja raske/väärikas: mitte ei ole riigi plaan/nõuanne ega selle seisuse autoriteet puudu: meie, meie, ütlen avameelselt (aperte), konsulid puudume. |kaude= }}

II

{{Lausetõlge| lause= 4) 12. Decrevit quondam senatus ut L. Opimius consul videret ne quid res publica detrimenti caperet; nox nulla intercessit; interfectus est propter quasdam seditionum suspiciones C. Gracchus, clarissimo patre, avo, maioribus: occisus est cum liberis M. Fulvius consularis. |otse= Määras kunagi senat Lucius Opimiusele, et konsul näeks, et missugused kahjud riik ei haaraks; eimingi öö ei sekkuks; tapetud on mingite mässu/vastuhaku kahtluste pärast/tõttu (propter) Gaius Cracchus, kuulsaimast isast, esiisast, suurematest (=ülikutest): tapetud on koos konsuli Marcus Fulvius lastega. |kaude= Andis Senat kunagi Lucius Opimiusele erakorralised volitused, et riiki ei kahjustataks; mingi pimedus ei tuleks; mingite mässukahtlustuste tõttu tapeti Gaius Cracchus, kuulsaimast isast, esivanematest, ülikutest: tapeti koos lastega konsul Marcus Fulvius.}}

{{Lausetõlge |lause= 13. Simili senatus consulto C. Mario et L. Valerio consulibus est permissa res publica: num unum diem postea L. Saturninum tribunum plebis et C. Servilium praetorem mors ac rei publicae poena remorata est? |otse= Sarnase senati otsusega (senatus consulto) konsulitele Gaius Mariusele ja Lucius Valeriusele on loovutatud riik (erakorraline võim): kas ühte päeva pärast seda (post+ea) rahvatribuun Lucius Saturniuse ja preetori Gaius Serviliuse surm ja riigi karistus on viivitanud? |kaude= }}

{{Lausetõlge |lause= 14. At vero nos vicesimum iam diem patimur hebescere aciei horum auctoritatis. |otse=Aga tõepoolest me talume juba kahekümnendat (vicesimum) päeva selle autoriteedi serva nüri olemist. |kaude=}}

{{Lausetõlge |lause= Habemus enim huius modi senatus consultum, verum inclusum in tabulis tamquam in vagina reconditum, quo ex senatus consulto confestim interfectum te esse, Catilina, convenit. |otse= Sest/tõepoolest meil on selle mõõdu/viisi senati otsus, tõeline (ja) suletud (otsus) tahvlitesse (surutud) justkui (noole)tuppe tagasi surutud, kuhu/millega sind senati otsuse järgi otsekohe, Catilina, kokku läheks/sobiks. |kaude= Tõepoolest meil on selline senati otsus, tõeline kirja pandud (otsus) justkui (noole)tuppe tagasi surutud, millele sina (st su teod), Catilina, senati otsuse järgi vastaksid.}}

{{Lausetõlge |lause= 15. Vivis, et vivis non ad deponendam sed ad confirmandam audaciam. Cupio, patres conscripti, me esse clementem, cupio in tantis rei publicae periculis me non dissolutum videri, sed iam me ipse inertiae nequitiaeque condemno. |otse= Elad ja elad mitte jultumusest (audaciam) loobumiseks (deponendam - a la depoonensverb - loobunud verb!), vaid kinnitamiseks (confirm!). Ihaldan/soovin, kokkukirjutatud isad (=auväärt senaatorid), et ma oleksin leebe (aci), soovin, et ma nii suures ohus riigile (in tantis rei publicae periculis) mitte võimetuna (dissolutum) näiks, vaid juba end ise laiskuses ja tegevusetuses hukka mõistan. |kaude= }}

{{Lausetõlge |lause= 5) 16. Castra sunt in Italia contra populum Romanum in Etruriae faucibus collocata, crescit in dies singulos hostium numerus, eorum autem castrorum imperatorem ducemque hostium intra moenia atque adeo in senatu videmus intestinam aliquam cotidie perniciem rei publicae molientem. |otse= Laagrid on Itaalias Rooma rahva vastu Etruuria koobastes üles seatud/kokku seatud (collocata), iga üksiku päevaga kasvab vaenlaste arv, aga (veelgi enam) nende vaenlaste laagrite käskijat ja juhti müüride vahel (Roomas) ja ka koguni (adeo) senatis näeme mingit (aliquam) sisemist/sügavat (intestinam)) ohtu igapäevaselt (cotidie) riigile sepitsemas (molientem). |kaude= }}

{{Lausetõlge |lause= 17. Si te iam, Catilina, comprehendi, si interfici jussero, credo, erit verendum mihi, ne non potius hoc omnes boni serius a me quam quisquam crudelius factum se dicat. |otse= Kui sind juba/isegi, Catilina, tabada, kui tappa käsiksin (iussero), usun, et mul oleks kardetav (karta) (verendum), mitte ei pigem kõik head/tublid mulle (ütlevad, et) see hilja (serius), kuivõrd et ükski/mitte keegi (quisquam) ütleb mulle, et see/seda julmalt on tehtud. |kaude= }}

{{Lausetõlge |lause= 18. Verum ego hoc, quod iam pridem factum esse oportuit, certa de causa nondum adducor, ut faciam. Tum denique interficiere, cum iam nemo tam improbus, tam perditus, tam tui similis inveniri poterit, qui id non iure factum esse fateatur. |otse= Tõesti ma seda, mida juba varem oleks pidanud tegema (factum esse oportuit), kindla põhjuse tõttu/kindlal põhjusel poole veel (nondum) jõudnud/juhtunud (adducor), nagu/olgugi et teeksin (kui saaksin). Kui (tum) lõpuks (sind) tapetaks, kui/siis juba/nüüd ei keegi ei saaks (poterit) nii väga/niivõrd (tam) kõlvatut, niivõrd ohtlikku (perditus), nii sinu sarnast leida, et/kes/mis (qui) seda mitte õiguse tegemiseks olema tunnistaks. |kaude= Tõesti ma seda, mida juba varem oleks pidanud tegema, kindlal põhjusel veel pole teinud, olgugi et teeksin. Kui sind lõpuks (denique) tapetakse, siis juba/nüüd keegi ei saaks niivõrd kõlvatu, niivõrd ohtlik, nii sinu sinu sarnast leida, kes seda mitte õiguse tegemiseks olevana tunnistaks.}}

{{Lausetõlge |lause= 6) 19. Quam diu quisquam erit qui te defendere audeat, vives, sed vives ita, ut vivis, multis meis et firmis praesidiis oppressus, ne commovere te contra rem publicam possis. |otse= Kuivõrd kaua kedagi saab olema, kes sind kaitsta söandaks, elad, aga elad seega, nagu elad, minu paljudest ja kindlatest väesalkadest ümbritsetud, sa ei saa end riigi vastu tegutseda. |kaude= Kuivõrd kaua kedagi saab olema, kes sind kaitsta söandaks, elad, aga elad seega (nii), nagu (praegu, olevikus) elad, minu paljudest ja kindlatest väesalkadest ümbritsetud, sa ei saa (nii), et sa tegutsed riigi vastu. }}

{{Lausetõlge |lause= 20. Multorum te etiam oculi et aures non sentientem, sicut adhuc fecerunt, speculabuntur atque custodient. |otse= Paljudele sa veel silmade ja kõrvadega ei ole tajutav, nii nagu nad siiani on teinud, hakkavad nad jälgima ja ka kaitsema. |kaude= Paljudele pole sa veel silmade ja kõrvadega tajutav, nii on nad siiani olnud, (aga nüüd, tulevikus) hakkavad nad jälgima ja ka kaitsema (sind, Catilina). }}

III

{{Lausetõlge| lause=21. Etenim quid est, Catilina, quod iam amplius exspectes, si neque nox tenebris obscurare coeptus nefarios neque privata domus parietibus continere voces coniurationis tuae potest? Si inlustrantur, si erumpunt omnia? |otse=Ja tõesti/tõepoolest, mis on, Catilina, mida juba mõjuvamalt (amplius) ootad/ootaksid, kui ei mitte (neque – ei mitte, ega) ööpimedus varja(ta) (obscurare) ettevõtmist/kohtumist/algatust (coeptus, us – m ettevõte, algatus, üritus) lubamatut/jumalavallatut/kuritegelikku (nefarios – nefarius,a,um) eramajas (Marcus Porcius Laeca majas) seintes (paries, etis m – sein) varjata (continere) hääli vandenõulaste sinu saab? Kui avastatakse (inlustrantur=illustrantur – illustro – valgustama, avastama), kui tuleb nähtavale (erumpunt – erumpo, rupi, ruptum, rumpere – esile tulema, paiskuma) kõik? |kaude=Tõepoolest, mis on, Catilina, mida juba tungivamalt ootad, kui ööpimedus suuda varjata kuritegelikku algatust ega eramaja seinad sees hoida sinu vandenõu hääli? Kui avalikustub/avastakse, kui tuleb välja kõik? / Ja tõepoolest mis on, Catilina, mida sa juba tungivamalt ootaksid, kui aga mitte ööpimedus kuritegelikke kohtumisi ega eramaja seinad sinu vandenõulaste hääli varjata (ei) suuda? Kui avastatkse, kui tuleb nähtavale kõik? }}

{{Lausetõlge| lause=22. Muta iam istam mentem, mihi crede! obliviscere caedis atque incendiorum. Teneris undique: luce sunt clariora nobis tua consilia omnia; quae iam mecum licet recognoscas. |otse=Muuda juba seda meelt, mind (mihi=minule) usu! unusta tapmine ja ka süütamised (tapmise ja süütamiste - otsetõlkes). Sind hoitakse kinni (teneris - pass) kõikjal: valgusest selgem on meile sinu kogu salanõu/plaan; mida veel minuga luba meenutada (otsetõlge - mida juba minuga lubatud meenuta/ veel üks variant: minuga, ole lahke (licet), meenuta). |kaude= }}

{{Lausetõlge| lause=7) 23. Meministine me ante diem duodecimum Kalendas Novembres dicere in senatu, fore in armis certo die, qui dies futurus esset ante diem sextum Kalendas Novembres, C. Manlium, audaciae satellitem atque administrum tuae? |otse=Kas sa ei mäleta (meministi+ne) mind kaksteist (duodecimum) päeva enne novembri kalende senatis rääkimas, saama olevat relvis kindlal päeval, mis tulevikus saab olema kuus päeva enne novembri kalende, Gaius Manliust, sinu jultumuse käsilast (satelles, satellites) ja ka kaaslast/abilist? -> Gaius Manlius saab siis relvis olema! |kaude= }}

{{Lausetõlge| lause=24. Num me fefellit, Catilina, non modo res tanta, tam atrox, tamque incredibilis, verum id quod multo magis admirandum, dies? |otse=Kas (num – ootab eitavat vastust) mind on petnud/eksitanud, Catilina, mitte ainult (non modo) nii palju (tanta) tegu, niivõrd (tam) metsik (atrox), ja niivõrd uskumatu, tõepoolest tuleb seda mida palju rohkem tuleb imestada ((est) admirandum), (on) päeva (=> päeva tuleb palju rohkem imestada kui muud)? |kaude= }}

{{Lausetõlge| lause=25. Dixi ego idem in senatu, caedem te optimatium contulisse in ante diem quintum Kalendas Novembres, tum cum multi principes civitatis Roma non tam sui conservandi quam tuorum consiliorum reprimendorum causa profugerunt. |otse=Ütlesin ma sedasama senatis, optimaatide (ülikute) tapmist sa kokku tulid/kindlaks määrasid (contulisse) viiendale päevale enne novembri kalende, siis (tum) kui paljud Rooma riigi (civitatis Roma) ülikud (principes) mitte niivõrd (non tam) enda päästmiseks kuivõrd sinu plaanide takistamise (reprimendorum – gerundiiv?) põhjusel pagesid (profugerunt). |kaude=Sedasama ütlesin ma senatis, (et) sa optimaatide tapmise kindlaks määrasid viiendale päevale enne novembri kalende, siis kui paljud Rooma riigi ülikud mitte niivõrd enda päästmiseks kui sinu plaanide nurjamise põhjusel põgenesid. }}

{{Lausetõlge| lause=26. Num infitiari potes te illo die meis praesidiis, mea diligentia circumclusum commovere te contra rem publicam non potuisse, cum te discessu ceterorum nostra tamen, qui remansissemus, caede contentum esse dicebas? |otse=Kas sa saad mitte tunnistada (infitiari – fateri – tunnistama)=eitada end sellel päeval minu kaitsesalkade, minu hoolsuse/täpsuse (diligentia) (poolt) sisse piiratud (circumclusum – circumcludo, clusi, clusum, ere – kõikjalt sisse piirama), et sa riigi vastu tegutseda (commovere) ei saanud (aci: te contra rem publicam non potuisse), kui sa teiste (ceterorum) lahkumisega (discessu) meie siiski/vaatamata sellele (tamen) meile, kes kohale jäime (remansissemus – remaneo, mansi, mansum, ere), tapmisega rahul olema (contentum esse) ütlesid. |kaude=Kas sa saad eitada end sel päeval minu kaitsesalkade ja hoolsuse poolt sisse piiratuna (olles), (nii) et sa riigi vastu tegutseda ei saanud, kui sa teiste lahkumise (järel) meie tapmisega siiski, kes me jäime, rahulduvat ütlesid. }}

{{Lausetõlge| lause=8) 27. Quid? cum tu te Praeneste Kalendis ipsis Novembribus occupaturum nocturno impetu esse confideres, sensistine illam coloniam meo iussu meis praesidiis, custodiis vigiliisque esse munitam? |otse=Mida? Kui sa sind/end (te) Praenestet nende novembri kalendide ajal öise rünnaku abil/öise rünnakuga (nocturno impetu – abl instr – mille abil) okupeerida olid uskunud/kindlasti lootnud (confido, fisus sum, ere – confideres – konj imperf) / aci võimalus vist ka: [olid kindel, et suudad vallutada], kas ei mõistnud sa (sensisti+ne) seda kolooniat minu käsul minu kaitsesalkade, valvurite ja valvajatega olema kindlustatud? |kaude=Mida? Kui sa kindlalt uskusid, et sa oled suuteline Praeneste nende novembri kalendide ajal öise rünnakuga okupeerida, kas ei mõistnud sa (, et) seda kolooniat on minu käsul minu kaitsesalkade, valvurite ja valvajatega kindlustatud? }}

{{Lausetõlge| lause=28. Nihil agis, nihil moliris, nihil cogitas, quod non ego non modo audiam, sed etiam videam planeque sentiam. |otse=Sa midagi ei tee, ei ürita (moliris), ei mõtle, mida ma mitte ainult (non modo) ei kuuleks, vaid isegi näeks ja täiesti (plane+que) mõistaks. |kaude= }}

IV

{{Lausetõlge| lause= Recognosce mecum tandem noctem illam superiorem: iam intelliges multo me vigilare acrius ad salutem quam te ad perniciem rei publicae. |otse= Meenuta minuga lõpuks seda möödunud ööd: juba mõistad mind ägedamalt valvamas (riigi) tervist kui sind (valvamas) riigi. |kaude= Meenuta minuga lõpuks seda möödunud ööd: juba tead, et mina palju ägedamalt riigi tervise kui sina riigi hukatuse eest hoolitsen. }}

{{Lausetõlge| lause= Dico te priore nocte venisse inter falcarios - non agam obscure - in M. Laecae domum: convenisse eodem complures eiusdem amentiae scelerisque socios. |otse= Räägin sind eelmiseks ööks minemas käsitööliste linnaossa (<- (käsitööliste <- seppade) vahele) - ei tee segadust - Marcus Laeca koju: kogunesid sealsamas väga paljud sellesama meeletuse ja kuriteo kaaslased. |kaude= Ütlen, et sa läksid eelmiseks ööks käsitööliste linnaossa - ma ei häma - Marcus Laeca koju: sealsamas kogunesid väga paljud sellesama meeletuse ja kuriteo osalised.}}

{{Lausetõlge| lause=Num negare audes? quid taces? convincam, si negas: video enim esse hic in senatu quosdam, qui tecum una fuerunt. |otse= Kas julged eitada? mis vaikid? tõestan, kui eitad: näen ju siin senatis olevat mõnesid, kes sinuga ühes on olnud. |kaude= Kas julged seda eitada? miks vaikid? tõestan, kui eitad: näen ju siin senatis olevat mõnesid, kes sinuga (eile, sel ööl) ühes olid.}}

{{Lausetõlge| lause=9) O di immortales! ubinam gentium sumus! quam rem publicam habemus? in qua urbe vivimus? |otse= Oh surematud jumalad! Kus rahvaste seas me oleme! milline riik meil on? millises linnas elame? |kaude= Oh surematud jumalad! kus me küll oleme! milline riik meil küll on? millises linnas elame?}}

{{Lausetõlge |lause= Hic, hic sunt in nostro numero, patres conscripti, in hoc orbis terrae sanctissimo gravissimoque consilio, qui de nostro omnium interitu, qui de huius urbis atque adeo de orbis terrarum exitio cogitent. |otse= Siin, siin meie seas, auväärt senaatorid, siin selles maailma pühimas ja väärikaimas nõukogus, need kes meist kõigist hävingut, need kes sellest linnast ja koguni maailmast hävingut plaanitsevad. |kaude= Siin, siin meie hulgas, auväärt senaatorid, siin selles maailma pühimas ja väärikamas nõukogus, on need, kes plaanitsevad meie kõigi hukku, selle linna ja ka koguni maailma hävingut.}}

{{Lausetõlge| lause= Hosce ego video et de re publica sententiam rogo, et quos ferro trucidari oportebat, eos nondum voce vulnero. |otse= Neid ma siin näen ja riigi kohta/riigilt otsust palun, ja neid kes mõõgaga maha tappa oli vaja, neid veel mitte häälega ei haava. |kaude= Neid (kurjategijaid) ma siin näen ja riigi riigilt tegutsemist (<- otsust) palun, ja neid kes mõõgaga maha tappa oli vaja, neid veel mitte isegi häälega ei haava. }}

{{Lausetõlge| lause= Fuisti igitur apud Laecam illa nocte, Catilina; distribuisti partes Italiae; statuisti quo quemque proficisci placeret, delegisti quos Romae relinqueres, quos tecum educeres, discripsisti urbis partes ad incendia, confirmasti te ipsum iam esse exiturum, dixisti pau(llu)lum tibi esse etiam tum morae, quod ego viverem. |otse= Olid niisiis Laeca juures sel ööl, Catilina; jagasid Itaalia osad(eks); määrasid kuhu/kes igaühele (quemque on acc quique’st) teele asuda meeldinuks, määrasid keda Rooma jätaksid, keda sinuga koos välja juhiksid, määrasid linna osasid süütamiseks, kinnitasid ise ennast juba väljas olema, ütlesid sinule siis ka natukese viivituse olevat, sest mina elan. |kaude= Olid niisiis sel ööl Laeca juures, Catilina; jaotasid Itaalia osadeks; määrasid igaühele, kuhu talle minna/teele asuda meeldinuks, valisid välja, kelle Rooma jätnuks, kes sinuga koos linnast välja läheksid, määrasid linna osad süütamiseks, kinnitasid, et sa ise juba oled väljumas, ütlesid, et sul siis veel väike viivitus on, sest mina elan.}}

{{Lausetõlge |lause= Reperti sunt duo equites Romani, qui te ista cura liberarent et sese illa ipsa nocte paulo ante lucem me in meo lectulo interfecturos esse pollicerentur. |otse= On leidunud kaks Rooma ratsanikku, kes sind sellest murest vabastaksid ja tõotasid sel samal ööl natuke enne koitu (<- valgust) nad ise mind minu voodikeses tapnud on. |kaude= On leitud kaks Rooma ratsanikku, kes sind sellest murest vabastaksid ja tõotasid sel samal ööl natuke enne koitu mind minu voodikeses ära tappa.}}

{{Lausetõlge |lause= 10) Haec ego omnia, vixdum etiam coetu vestro dimisso, comperi, domum meam maioribus praesidiis munivi atque firmavi, exclusi eos, quos tu ad me salutatum mane miseras, cum illi ipsi venissent, quos ego iam multis ac summis viris ad me id temporis venturos praedixeram. |otse= Need (selle) kõik mina, hädavaevalt veel teie kohtumise laialisaatnuks, (selle) täpselt teada sain, minu kodu suuremate kaitsesalkadega kaitsesin ja kindlustasin, takistasin/kõrvaldasin neid, kes sa minu tervitamiseks hommikul olid saatnud, kui need ise tulid, keda ma juba paljudele ja tähtsatele meestele minu juurde sel ajal tulevat (venturos esse – tuleviku part acc pluralis) olin ennustanud. |kaude= Need kõik mina, hädavaevalt veel teie kohtumise laialisaatmisest täpselt teada saanuna, oma kodu suuremate kaitsesalkadega kaitsesin ja kindlustasin, kõrvaldasin need, keda sa minu "tervitamiseks" hommikul olid saatnud, kelle tulekut ma juba paljudele ja tähtsatele meestele (ja ka) minu juurde olin ette teadnud.}}

V

{{Lausetõlge |lause= 11) Quae cum ita sint, Catilina, perge quo coepisti, egredere aliquando ex urbe: patent portae: proficiscere. |otse= Nõnda kui see on, Catilina, jätka, mida alustasid, mine ükskord linnast välja: väravad on avatud: asu teele. |kaude= Kui asjad on nii, Catilina, jätka alustatut ja mine ükskord linnast välja-- väravad on avatud --, asu teele!}}

{{Lausetõlge |lause= Nimium diu te imperatorem tua illa Manliana castra desiderant. |otse= Liiga kaua sind käskijana need sinu Manliuse laagrid igatsevad. |kaude= Liiga kaua sind kui käskijat need see sinu Manliuse laager igatseb.}}

{{Lausetõlge |lause= Educ tecum etiam omnes tuos, si minus, quam plurimos: purga urbem. |otse= Juhi sinuga ka välja kõik sinu, kui vähem, siis suurem osa: puhasta linn. |kaude= Lahku linnast kui mitte kõigi omaomade, siis vähemalt suurema osaga: puhasta linn!}}

{{Lausetõlge |lause= Magno me metu liberabis, dum modo inter me atque te murus intersit. |otse= Suurest hirmust mind vabastad, kui vähemalt minu ja sinu vahel müür vahel oleks. |kaude=}}

{{Lausetõlge |lause= Nobiscum versari iam diutius non potes: non feram, non patiar, non sinam. |otse= Meiega koos enam kauem viibida sa ei saa: ma ei kannaks, ei kannataks, ei lubaks. |kaude=}}

{{Lausetõlge |lause= Magna dis immortalibus habenda est atque huic ipsi Jovi Statori, antiquissimo custodi huius urbis, gratia, quod hanc tam taetram, tam horribilem tamque infestam rei publicae pestem totiens jam effugimus. |otse= Surematutele jumalatele suurt tänu tuleb avaldada ja sellele samale Jupiter Statorile, selle linna vanimale valvurile, sest sellest niivõrd vastikust, niivõrd kohutavast ja nii hukutavast riigi hukatusest nii mitu korda juba oleme pääsenud. |kaude= Surematutele jumalatele suurt tänu tuleb avaldada ja tänu ka sellele samale Jupiter Statorile, linna vanimale valvurile, kes meid sellest niivõrd vastikust, kohutavast ja hirmsast hukatusest nii mitu korda juba pääsenud oleme.}}

{{Lausetõlge |lause= Non est saepius in uno homine summa salus periclitanda rei publicae. |otse= Pole tihemini ühes inimeses see, mida riskitakse, riigi ülim tervis. |kaude= Pole kunagi varem tihemini lasunud ühe inimese peal riigi heaolu, mida praegu riskitakse.}}

{{Lausetõlge |lause= Quam diu mihi, consuli designato, Catilina, insidiatus es, non publico me praesidio, sed privata diligentia defendi. |otse= Kui kaua minule, valitud konsulile, Catilina, sa oled kurja kavatsenud, ma ennast mitte ametliku kaitsesalgaga, vaid isikliku ettevaatlikkusega kaitsesin. |kaude= Kui kaua minule, valitud konsulile, Catilina, sa oled kurja kavatsenud, et ma ennast mitte ainult ametliku kaitsesalga, vaid ka isikliku ettevaatlikkusega kaitsma olen pidanud?}}

{{Lausetõlge |lause= Cum proximis comitiis consularibus me consulem in campo et competitores tuos interficere voluisti, compressi conatus tuos nefarios amicorum praesidio et copiis, nullo tumultu publice concitato: |otse= Kui eelmisel konsulite valimiskoosolekul väljal (in campo) mind, konsulit ja sinu konkurente tappa tahtsid, takistasin ma sinu kuritegelikku üritust sõprade kaitsesalkade ja vahenditega, ei mingit korraldatut avalikku mässu: |kaude= Kui viimasel konsulite valimiskoosolekul mind, konsulit, ja teisi sinu konkurente väljal tappa tahtsid, takistasin sinu kuritegelikku katset sõprade kaitsesalkade ja vahenditega -- ja su korraldatud avalikku mässu ei toimunud:}}

{{Lausetõlge |lause= denique, quotienscumque me petisti, per me tibi obstiti, quamquam videbam perniciem meam cum magna calamitate rei publicae esse conjunctam. |otse= lõpuks, nii sageli kui tahes (quotienscumque) mind ründasid, läbi enda sulle takistasin, ehkki nägin enda hukatust koos suure hukuga riigile olevat seotut. |kaude= ühesõnaga, ükskõik kui palju mind ründasid, ise sind takistasin, olgugi, et nägin enda ohtu suure ohuga riigile olevat seotud.}}

{{Lausetõlge| lause= 12) Nunc iam aperte rem publicam universam petis: templa deorum immortalium, tecta urbis, vitam omnium civium, Italiam denique totam ad exitium ac vastitatem vocas. |otse= Nüüd juba avalikult kogu riiki ründad: surematute jumalate templeid, linna maju (<- katuseid), kõigi kodanike elu, ühesõnaga kogu Itaaliat hukule ja hävitamisele kutsud. |kaude= Nüüd juba avalikult kogu riiki ründad: surematute jumalate templeid, linna maju (<- katuseid), kõigi kodanike elu, ühesõnaga kogu Itaali hukku ja hävingut tahad.}} {{Lausetõlge| lause= Quare quoniam id, quod est primum et quod huius imperii disciplinaeque maiorum proprium est, facere nondum audeo, faciam id, quod est ad severitatem lenius et ad communem salutem utilius. |otse= Seetõttu, sest see, mis on esmane ja sellele võimule ja korrale on rohkem kohasemat, ei julge veel mitte teha, teeksin seda, mis on karmusest leebem ja ühiseks heaoluks kasulikum. |kaude= Seetõttu see, mis on esmane ja sellele võimule ja korrale on rohkem kohasem, ei julge ma veel mitte teha, kuid teeksin midagi leebemat ja ühiseks heaoluks kasulikumat.}} {{Lausetõlge |lause= Nam si te interfici jussero, residebit in re publica reliqua conjuratorum manus: sin tu, quod te jam dudum hortor, exieris, exhaurietur ex urbe tuorum comitum magna et perniciosa sentina rei publicae. |otse= Nimelt kui sind tappa käsiksin, jääb riigis järgi vandeseltslaste jõuk: kui aga sina, mida/milleks? (ma) sind juba ammu õhutan, täide viid (tulevikus), tühjendatakse (tulevikus) linnast sinu kaaslased, suur ja riigile ohtlik jäänuk. |kaude=}} {{Lausetõlge |lause= 13) Quid est, Catilina? num dubitas id imperante me facere, quod iam tua sponte faciebas? |otse= Mis on, Catilina? Kas kahtled seda minu käsul tegema, mida sa juba sinu vabal tahtel tegid? |kaude= Mis on, Catilina? Kas kahtled seda minu käsul tegemast, mida juba sa ise niigi omast tahtest tahtsid teha?}} {{Lausetõlge |lause= Exire ex urbe iubet consul hostem. Interrogas me: num in exilium? non jubeo, sed, si me consulis, suadeo. |otse= Mine linnast välja, käsib konsul vaenlast. Küsid minult: kas ometi eksiili? ei käsi, vaid, kui mult konsulina (küsid), soovitan. |kaude= Mine linnast välja, käsib konsul vaenlast. Küsid minult: ega ometi eksiili? konsulina ei käsi vaid soovitan.}} == VI == {{Lausetõlge |lause= 47. Quid est enim, Catilina, quod te iam in hac urbe delectare possit? |otse= Mis on tõepoolest, Catilina, mis sind veel selles linnas rõõmustada võiks? |kaude=}} {{Lausetõlge |lause= In qua nemo est extra ista coniurationem perditorum hominum qui te non metuat, nemo qui non oderit. |otse= Siin (in qua) pole kedagi, peale nende ohtlike vandenõulastest inimeste, kes sind ei kardaks, kedagi, kes ei vihkaks (2x konj: metuat ja oderit). |kaude=}} {{Lausetõlge |lause= Quae nota domesticae turpitudinis non inusta vitae tuae est? |otse= Milline koduse häbiteo märk pole põletatud sinu elule? |kaude=}} {{Lausetõlge |lause=Quod privatarum rerum dedecus non haeret in fama? |otse=Milline eraasjade koledus ei oleks rippunud kuulduses (sinu kohta)? |kaude=Millises kuulujutus (mõnest) su eraasjast poleks nurjatust sees?}} {{Lausetõlge |lause= Quae libido ab oculis, quod facinus a manibus unquam tuis, quod flagitium a toto corpore abfuit? |otse= Millist iharust (su) silmadest, milline tegu sinu iganes kätest, milline alatus tervest sinu kehast eemal oli? |kaude= Milline iharus su silmadest, kuritegu sinu kätest, alatus tervest su kehast on sust (su tegudest) eemal olnud?}} {{Lausetõlge |lause= Cui tu adulescentulo, quem corruptelarum illecebris irretisses, non aut ad audaciam ferrum aut ad libidinem facem praetulisti? |otse= Millisele noorukile sa, keda sa oled püüdnud lubamatute kuritegude võrku, mitte või jultumuseks mõõka või ihaldamiseks tõrvikut ees kandsid? |kaude= Millisele noorukile sa, keda sa lubamatute kuritegude võrku oled püüdnud, mitte ainult jultumuseks mõõka, vaid ka ihaladamiseks tõrvikut ees oled kandnud? }} {{Lausetõlge |lause= 14) 49. Quid vero? Nuper, cum morte superioris uxoris novis nuptiis domum vacuefecisses, nonne etiam alio incredibili scelere hoc scelus cumulasti? |otse= Mis tõepoolest? Hiljuti, kui eelmise abikaasa surmaga uuteks pulmadeks kodu tühjendasid (vacuefecisses), kas ei (nonne) juba/veel/isegi teise uskumatu kuriteoga seda kuritegu ei suurendanud (cumulo, avi, atum, are; cumulasti – perf sina-vorm)? |kaude=}} {{Lausetõlge |lause= 50. Quod ego praetermitto et facile patior sileri, ne in hac civitate tanti facinoris immanitas, aut exstitisse aut non vindicata esse videatur. |otse= Mida mina kõrvale jätan ja (kuri)tegu meelsasti vaigistun, mitte selles riigis nõnda kuriteo tohutust või välja tulemist või mitte kättemaksuna oleks, nähtunud (näiks). |kaude= Mida ma kõrvale jätan ja kuriteost meelsasti vaikin, mitte nii suure kuriteo tohutust selles riigis, selles väljatulemist või kättemaksuna ei näiks. }} {{Lausetõlge |lause= 51. Praetermitto ruinas fortunarum tuarum, quas omnes impendere tibi proximis Idibus senties: ad illa venio, quae non ad privatam ignominiam vitiorum tuorum, non ad domesticam tuam difficultatem ac turpitudinem, sed ad summam rem publicam atque ad omnium nostrum vitam salutemque pertinent. |otse= Jätan kõrvale sinu varanduse varisemise (laostumise), mille kõige (täielik?) kulutamine/raiskamine/rippumise/ähvardamise (impendo, pendi, pensum, ere) sind lähimatel iididel tajud (senties – sentio sina-vormi fut 2. Variant: impendere=ripub ehk ähvardab ja siis: mis kõik ähvardab sind järgmistel iididel, tajud (sa tunned/tajud) / : selle juurde lähen, mis mitte sinu eraelulise häbi pahede, mitte sinu koduste raskuse ja ka inetusega (turpidutinem), vaid kogu riigi ja ka kogu meie elu ja tervise/heoluga seotud on (pertinent; pertineo, nui, nere – ulatuma, laotuma, puutuma jms). |kaude= Jätan kõrvale sinu laostumise, mille täielikku/kogu ähvardust sa järgmistel iididel tajud: selle juurde lähen, mis mitte sinu eraelulise häbi(stuse)/häbipleki pahede, mitte sinu koduse raskuse ja inetusega/häbiteoga, vaid kogu riigi ja ka kõigi meie elu ja tervisega seotud on (mis puutub meie kõigi elu ja tervist).}} {{Lausetõlge |lause= 15) 52. Potestne tibi haec lux, Catilina, aut huius caeli spiritus esse iucundus, cum scias esse horum neminem qui nesciat, te pridie Kalendas Januarias Lepido et Tullo Consulibus stetisse in comitio cum telo? |otse= Kas saab sulle see (päeva)valgus, Catilina, või selle taeva hingus/tuul(eõhk) olla meeldiv (iucundus), kui tead, et (aci; on=esse + horum neminem) ei keegi nendest, kes ei teaks, et sa üks päev enne (pridie) jaanuari kalende Lepiduse ja Tulliuse konsuliajal (Consulibus stetisse) rahvakoosolekule/väljakule relvaga(?)? |kaude= Kas saab sulle see päevavalgus, Catilina, või see tuulehingus meeldiv olla, kui tead, et kõik nende seast teavad, et sa päev enne jaanuari kalende Lepiduse ja Tulliuse konsuliajal tulid väljakule relvaga?}} {{Lausetõlge |lause= Manum consulum et principum civitatis interficiendorum causa paravisse sceleri ac furori tuo non mentem aliquam aut timorem tuum, sed fortunam populi Romani obstitisse? |otse= Kätt konsuli ja riigi valitseja/eestseisja / riigijuhtide (principium civitatis) tapmisteks/tapmise põhjusel (interficiendorum causa) (ette) valmistasid/sepitsesid (paravisse) (aci: valmistasid kätt ette, et tappa konsulit ja riigijuhte?), sinu tapmist (tapatööd) ja ka raevu/hullust/meeletust mitte mingi mõistus/arukus ega sinu hirm, vaid Rooma rahva õnn takistas? |kaude= Kätt konsulite ja riigijuhtide tapmiseks ette valmistasid, tapmist ja sinu meeletust mitte mõistus/arukus ega sinu hirm, vaid Rooma rahva õnn takistas?}} {{Lausetõlge |lause= Ac iam illa omitto—neque enim sunt aut obscura aut non multa commissa postea:—quotiens tu me designatum, quotiens consulem interficere voluisti! quot ego tuas petitiones ita conjectas, ut vitari posse non viderentur, parva quadam declinatione et, ut aiunt, corpore effugi! nihil adsequeris, neque tamen conari ac velle desistis. |otse= Ja ka veel selle jätan kõrvale (omitto) – ja mitte pole tõesti (enim – tõesti, tõepoolest; sest) varjatud või mitte paljud järgnevad eksimused: – kui tihti (quotie(n)s) sa mind ära märkinud (designatum), kui tihti konsulit tappa tahtnud! Kui palju (quot) ma sinu rünnakuid nõnda (ita) plaanitud, nagu (ut) näis, et pääseda pole võimalik (nci: vitari posse non?), mingi väikese (keha)liigutusega, nagu öeldakse (ut aiunt), ja pääsesin! Midagi sa ei saavuta/taipa (adsequeris = Assequor, secus sum, eri - saavutama, mõistma, taipama), aga ometi ei pingutamast ja/ega tahtmast lakka (desistis). |kaude=Ja ka veel selle jätan kõrvale - pole see tõesti varjatud nagu ka järgnevad paljud eksimused: - kui tihti sa mind ära märkinud, kui tihti konsuleid tappa tahtsid! kui palju ma sinu rünnakuid nõnda plaanituid, et vältimine/pääsemine võimatu näis, mingi väikese kehaliigutusega end päästsin, nagu öeldakse! midagi ei saavuta, ometigi siiski üritamast ja tahtmast ei lakka. }} {{Lausetõlge |lause= 16) 54. Quotiens tibi iam extorta est sica ista de manibus! quotiens excidit aliquo casu et elapsa est! quae quidem quibus abs te initiata sacris ac devota sit, nescio, quod eam necesse putas esse in consulis corpore defigere. |otse= Kui tihti sinult juba on seda pistoda (sica, ka salamõrv) kätest kistud! Kui tihti purustas (excidit – võib olla ka olevikus) (mingil) põhjusel kuskile ja (kätest ära) libisenud on! Kes küll (quidem) kelledele (quibus) sinu poolt sisse õnnistatud/initsieeritud jõleduseks ja äraneetud/pühendunud oleks, ei tea, mida sa arvad, et seda/see (eam; mõeldud on pistoda) on vaja konsuli kehasse kinnitada (aci: eam ... necesesse esse). / mida/mis? sa arvad seda olevat vajalik konsuli kehasse kinnitada. |kaude= Kui tihti sinult juba seda pistoda on kätest kistud! Kui tihti purustas/purunes kuskile (mingil) põhjusel ja ära libisenud on! Kes küll sinu poolt kellele (endale?) sisse õnnistatud ja pühendatud oleks, ei tea, mis sa arvad seda (pistoda) vajalik olevat konsuli kehasse kinnitada}} == VII == {{Lausetõlge |lause=55. '''Nunc vero quae tua est ista vita? Sic enim jam tecum loquar, non ut odio permotus esse videar, quo debeo, sed ut misericordia, quae tibi nulla debetur.''' |otse=Nüüd tõesti mis (milline) see sinu elu on (armetu elu)? Nii/nõnda (sic) juba tõepoolest sinuga räägiksin, mitte kui mind vihast mõjutatuna (permotus esse) nähtaks, millest kohustun, vaid kui kaastunne, mida sulle ei võlgneta (umbes et: milleks peaksin kohustuma kaastundeks (sulle kaasa tundma), kui seda sulle ei võlgneta). |kaude=}} {{Lausetõlge |lause=56. '''Venisti paulo ante in senatum. Quis te ex hac tanta frequentia, tot ex tuis amicis ac necessariis salutavit? Si hoc post hominum memoriam contigit nemini, vocis exspectas contumeliam, cum sis gravissimo judicio taciturnitatis oppressus?''' |otse=Tulid natuke varem senatisse. Kes (quis) sind sellest (ex hac) nii suurest hulgast (frequentia), nii paljudest sinu sõpradest ja liitlastest tervitasid (iroonia!!)? Kui see pärast inimese mäluga kellelgi kokku ei puutu (=kui keegi seda pärast ei mäleta), ootad häälega (vocis – tuleb siis nimisõnast vox) häbistamist/teotamist (contumeliam – contumelia, ae – häbustav/teotav kohtlemine, auhaavamine jne), kui oled (sis = siin es) rängima kohtuotsuse (iudicium – iudicio) vaikusest rõhtutud (-> rängim kohtuotsus on vaikimine)? |kaude=}} {{Lausetõlge |lause=57. '''Quid? Quod adventu tuo ista subsellia vacuefacta sunt, quod omnes consulares, qui tibi persaepe ad caedem constituti fuerunt, simul atque adsedisti, partem istam subselliorum nudam atque inanem reliquerunt, quo tandem animo hoc tibi ferendum putas?''' |otse=Mida? Mis sinu saabumiseks (adventus, siin abl) selle kohtuprotsessi (subsellia – subsellium) tühjendanud on, mis kõik konsulid, kes sinule (tibi – daativ) väga tihti (per- näiteb paljusust, rohkust) tapmiseks on asetatud/määratud (constituti – tuleneb consitutus’est – asetama, paigutama, määrama, otsustama; aeg: perf), ühtlasi (simul) ja ka sa olid juures istunud/kohtus toetanud (adsedisti=assedisti – assideo, sedi, sessum, ere – juures istuma, seltsiks olema, kohtus toetama), osa seda (partem istam – acc) kohtupidamist/protsessi paljaks ja ka tühjaks (inanis, e – inanem) järele jäänud/võimusesse jäänud, kuhu lõpuks/ometi/siis (tandem) see hing (animus, i m – vaim, hing, meel, meeleseisund jne) sinule tuleb taluda (ferendum – gerundiiv) arvad? ''Subsellium – esialgu kohtuprotsess, teist korda madal pink?'' - vastus: ilmselt kogu aeg madal pink, lihtsalt korrutab jälle!! |kaude=Mida? Mis sinu saabumiseks (saabumise tõttu?) selle pingi tühjendanud on, mis/mida kõik konsulid, kes sinule väga tihti tapmiseks on määratud (keda sa väga tihti oled tapmiseks määranud), ja ka ühtlasi sina seltsiks/juures istusid, osa seda (sellest?) madalat pinki (-st -st) paljaks ja tühjaks on jäänud, kus sa arvad lõpuks seda meeleseisundit sinule taluda tuleb (kas sa arvad, et suudad seda meeleseisundit taluda?)? – siis kui kõik on sinu ümbert täiesti tühi (nihkuvad eemale). }} {{Lausetõlge |lause=17) 58. '''Servi mehercule mei si me isto pacto metuerent, ut te metuunt omnes cives tui, domum meam relinquendam putarem: tu tibi urbem nom arbitraris?''' |otse=Minu orjad (servi – mitmuses), Heraklese nimel (=tõepoolest, kindlasti), kui mind selle lepingu pärast kardaksid, nagu sind kardavad kõik sinu kodanikud/alamad (civis, is – kodanik, kaaskondanik, alam), arvan, et jätaksin oma kodu maha: sina sinu linna ei arva/õigeks pea (maha jätta)? |kaude=Tõepoolest, kui minu orjad mind sellisel viisil kardaksid, nagu sind kardavad kõik sinu kaaskodanikud, arvan, et jätaksin oma kodu maha: sina oma linna ei pea (õigeks maha jätta)? }} {{Lausetõlge |lause=59. '''Etsi me meis civibus iniuria suspectum tam graviter atque offensum viderem, carere me aspectu civium quam infestis oculis omnium conspici mallem: tu cum conscientia scelerum tuorum agnoscas odium omnium justum et jam diu tibi debitum, dubitas, quorum mentes sensusque vulneras, eorum aspectum praesentiamque vitare? |otse=Ja kui mind minu kodanikud/alamad ebaõigluses kahtlustavad niivõrd rängalt ja ka solvatuna (end) näeksin, ilma kodanikke vaatamata (aspectus – vaatamine, nägemine) läbi saaksin (carere – careo, ui, itus, ere – ilma läbi saama), kuivõrd kõigi ründavatele silmadele silma hakkamist (conspici – on conspicio, spexi, spectum, ere pass) eelistaksin: sina kui (conscientia, ae – kaasteadmine, kuriteoga nõustumine) sinu kuritegude (scelerum on ju III kk-a mitmuse gen!) tajud (agnosco, novi, nitum, ere – tundma, tajuma) kõigi õigustatud/õiglast viha ja juba ammu sulle võlgnetut, kahtled, milliste meeled ja tundmuste sa haavad (vulneras – vulnero, avi, atum, are), nende vaatamist ja kohalolekut vältima? |kaude=Ja kui näeksin(, et) mind minu kaaskodanikud niivõrd rängalt ebaõigluses kahtlustavad ja ka solvavad, saaksin ma läbi ilma kodanikke nägemata (aci: carere me), kuivõrd kõigi ründavatele silmadele silma hakkamist (põgenemise läbi?) eelistaksin: sina kui tunned/tajud sinu kuritegude (tõttu) kõigi õigustatud viha ja juba ammu sulle võlgnetut (viha, mis sulle juba ammu võlgnetud?), kahtled, milliste (milliste seast=milliseid?) meeled ja tundmused sa haavad/solvad, nende vaatamist ja kohalolekut vältima (või aci?: kahtled, et nende väldid vaatamist ja kohalolekut?)? }} {{Lausetõlge |lause=60. '''Si te parentes timerent atque odissent tui nec eos ulla ratione placare posses, ut opinor, ab eorum oculis aliquo concederes: nunc te patria quae communis est parens omnium nostrum, odit ac metuit et iam diu nihil te iudicat nisi de parricidio suo cogitare: huius tu neque auctoritatem verebere nec iudicium sequere nec vim pertimesces?''' |otse=Kui sind (esi?)vanemad kardaksid ja ka vihkaksid sind, ega (nec=neque) (sa) neid mingil viisil (ulla ratione) lepitada (placo, are) suudaks, nagu arvan (opinor, ari) (=ma arvan), nende silmadest (ab eorum oculis = nende silme alt) mujale (kuhugi mujale) lahkuksid/alistuksid (concederes): nüüd sind isamaa kes ühine vanem on meile kõigile, vihkab ja ka kardab ja juba kaua/ammu mitte midagi sinu üle kohut mõistab kui mitte/ega mitte/vaatamata (nisi) mitte midagi muud kui oma (isatapmisest)/kuriteost mõtlemine (mõtlemist?): selle sina ega autoriteeti austada/karta (verebere – vereor – kartma, kõhklema, mitte söandama) ega õigust järgida (sequere) ega jõudu (vim) ei karda/satu suurde hirmu (pertimesces- sina hirmud vms pertimesco, timui, ere – suurde hirmu sattuma)? |kaude=Kui sind esivanemad kardaksid ja ka vihkaksid, ega neid mingil viisil lepitada sa suudaks, nagu arvan, nende silmade alt kuhugi mujale lahkuksid: nüüd sind isamaa, kes ühine vanem meile kõigile on, vihkab ja ka kardab ja juba ammu midagi sind õigustavat ei näe ega muust kui sinu kuriteost (isatapust) ei mõtle: sa selle autoriteeti ei karda ega õigust järgi ega jõudu väga ei karda? }} {{Lausetõlge |lause=18) 61. '''Quae tecum, Catilina, sic agit et quodam modo tacita loquitur: ‘Nullum jam aliquot annis facinus exstitit nisi per te, nullum flagitium sine te: tibi uni multorum civium neces, tibi vexatio direptioque sociorum impunita fuit ac libera: tu non solum ad negligendas leges et quaestiones, verum etiam ad evertendas perfringendasque valuisti.''' |otse=Mis (see kes) sinuga, Catilina, nii nagu (isamaa) teeb/suhtub ja mingil vaiksel viisil räägib: „Ei midagi juba mitu aastat (peale) kuriteo on ilmutanud (exstitit – perf) läbi sinu, ei ühtki häbitegu (flagitium, ii) ilma sinuta: sinu mõnede (uni – unus,a,um – on ka mõni) paljude kodanike tapmised (neces – kui on nimisõna, siis tapmised [nex, necis – tapmine]; kui tegusõna, siis neco, avi, atum, are – sa tapaksid), sinu kaaslaste vapustamine (vexatio, onis – vaputamine, põrutamine, vintsutus; e kaaslased vapustavad) ja rüüstamine (direptio, onis) olid karistamata ja ka vabad: sina ei/mitte üksnes/ainult suutsid (valuisti – täitsa lõpus!) seaduseid ja (kohtu)küsitlusi eirata/karistamata jääda (otsetõlge: eiramiseks/karistamata jätmiseks), veel ka tõde väänata/hävitada ja purustada/nurjata (väänamiseks/hävitamiseks ja purustamiseks/nurjamiseks). |kaude=See kes (=isamaa) sinuga, Catilina, nii nagu suhtub ja mingil vaikival/vaiksel viisil räägib: „Ei midagi juba mitu aastat läbi sinu peale kuriteo ilmutanud pole, ei ühtki häbitegu ilma sinuta (pole tehtud): sa tapaks mõned sinu paljudest kodanikest (või: sinu mõned paljude kodanike tapmised?), sinu kaaslaste rüüstamised ja vapustamised olid karistamatud ja ka vabad: sa mitte ainult seaduseid ja kohtuasju eiranud/karistamata jäänud, veel ka tõde hävitada/väänata ja purustada/nurjata püüdsid. }} {{Lausetõlge |lause=62. '''Superiora illa, quamquam ferenda non fuerunt, tamen ut potui, tuli: nunc vero me totam esse in metu propter unum te, quidquid increpuerit Catilinam timeri, nullum videri contra me consilium iniri posse, quod a tuo scelere abhorreat, non est ferendum.''' |otse=Neid möödunuid (asju), ehkki/ometi (quamquam) talumiseks (ferenda – ferendum – gerundium fero, tuli, latum, ferre-st!) ei olnud (perf), ometi (nii,) nagu suutsin, talusin: nüüd tõesti mind täielikult ainult sinu tõttu (propter unum te) kartuses olen (olen sinu tõttu täielikult hirmus/kartuses), kes iganes (quidquid, quicquid – keda iganes) kostnuks/kõmisenuks/sosistanuks (incerepuerit – perf konj increpo, avi, atum, are-st), Catilinat kartnuks, ei kedagi nähtud minu vastu vandenõud alustatud/ette võetud (iniri, pass vorm ineo, ii (ivi), itum, ire-st – sisenema, alustama, ette võtma jne) saama, sest sinu poolt kurjategemise (sinupoolne kurjategemine?) jäletaks, pole talumiseks (loodud/mõeldud?). |kaude=Seda möödunut, ehkki (see) talumiseks ei olnud, ometi nagu suutsin, talusin: nüüd tõesti ma täielikult olen hirmunud ainult sinu tõttu, kes iganes sosistanuks, Catilinat kartnuks, mitte midagi näiks minu vastu vandenõud alustada saavat, sest sinu poolt kurjategemist (ta) jälestaks, (seda?) ei saa taluda (ei ole talumiseks). }} {{Lausetõlge |lause=63. '''Quamobrem discede atque hunc mihi timorem eripe, si est verus, ne opprimar, sin falsus, ut tandem aliquando timere desinam.’''' |otse=Selle asja pärast/seetõttu (quamobrem, ka quam ob rem) lahku (discede – imperatiiv discedo, cessi, cessum, ere – laiali minema, ära minema, lahkuma) ja ka minu sellest hirmust vabasta (eripe – imper eripio, pui, reptum, ere – välja kiskuma, vabastama), kui on tõsi/tõde, (mind) ei hävitataks (opprimo, pressi, pressum, ere – laiaks litsuma, hävitama; siin konj pass), kui vale, siis lõpuks (aliquando) ometi/viimaks=viimaks ometi? (tandem) kartmise lõpetaksin.” |kaude=Seepärast lahku ja ka mind sellest hirmust vabasta, kui on tõsi, mind ei hävitata, kui vale, siis lõpuks ometi kartmise lõpetaksin.” }} == VIII == 19) Haec si tecum, ut dixi, patria loquatur, nonne impetrare debeat, etiam si vim adhibere non possit? # Need kui sinuga, nagu ütlen, isamaa räägib, kas sa mitte ... ei peaks, ka kui jõudu juures hoida ei suuda? #Kui sinuga selliselt (nõnda), nagu ütlesin, isamaa räägiks, (sa?) ei peaks saavutama, (eriti?) veel kui jõudu rakendada ei saa? Quid? Quod tu te ipse in custodiam dedisti? # Mida? Mida sa sind ise kaitsesse andsid? #Mida? Mis/(miks?) sa end ise kaitsesse unustasid? Quod vitandae suspicionis causa apud M’. Lepidum te habitare velle dixisti? # Mida kahtluste vältimise põhjuseks ütlesid (, et) Lepiduse juures sa eluneda tahaksid. #Mida sa kahtluse vältimiseks (põhjuseks) Manius Lepiduse juures ütlesid, et tahad (seal) eluneda? (kuidas sa seda elunemise tahtmist põhjendasid?) A quo non receptus etiam ad me venire ausus es, atque ut domi meae te adservarem rogasti. # Kellest mitte vastu võetud(,) ka minu juurde söandasid tulla, ja kuidas minu kodus ma sind vastu võtaksin, sa küsisid. #Kelle poolt mitte vastu võetuna (non receptus) ka minu juurde oled julgenud (ausus es) tulla, ja ka siis/nagu minu kodu sinu vastuvõtmiseks/valvamiseks (adservarem=asservarem; asservo, avi, atum, are – hoiule või kaitse alla võtma, valvama) palusid. Cum a me quoque id responsum tulisses, me nullo modo posse isdem parietibus tuto esse tecum, qui magno in periculo essem quod isdem moenibus contineremur, ad Q. Metellum praetorem venisti: # Kui minult seda vastust oleksid kandnud, minust mitte ühelgi viisil mitte suudaks koos sinuga kaitstuks olla samadest seintest, kes ma suures hädaohus oleksin, mida samadest müüridest sisaldaksime, preetor Q. Metelluse juurde tulid: # Kui minu käest kus seda(sama) vastust said, et ma pole (aci: me ... posse) mitte mingil viisil ei saa koos sinuga nendestsamadest müüridest/seintest kaitstud olla, kes ma suures ohus oleksin, sest oleme samade linnamüüride vahel (ehk isegi kui oleme ainult samas linnas, juba siis on ohtlik, rääkimata kodus olekust), preetor Quintum Metelluse juurde tulid: a quo repudiatus ad sodalem tuum, virum optimum, M. Metellum demigrasti, quem tu videlicet et ad custodiendum diligentissimum et ad suspicandum sagacissimum et ad vindicandum fortissimum fore putasti. # kellest ära tõugatud sa sinu lähedase sõbra, parima mehe, M. Metelluse juurde ära läksid, keda sa tõepoolest ka hoolikkaimaks kaitsmiseks, ärksaimaks kahtlustamiseks ja tugevaimaks kahtlustamiseks tulevikus olema pidasid. # see, kellest ära tõugatuna (Q. Mettellusest ilmselt) sa oma lähedase kaaslase/sõbra, parima mehe, M. Metelluse juurde läksid, kuna sa teda enda hoolikaimaks kaitsjaks, (teiste suhtes) ärksaimaks kahtlustajaks ja tugevaimaks karistajaks pidasid. Sed quam longe videtur a carcere atque vinculis abesse debere, qui se ipse iam dignum custodia iudicarit? # Vaid kui kaua teda nähakse vanglast ja köidikutest ilma-olema kohustatud olema, see kes ennast ise juba kaitsele vääriliseks on otsustanud/arvanud? # Kui kaua on ta (Catilina) vanglast ja köidikutest vaba, kui ta juba ise arvab, et ta peaks nendes olema? 20) Quae cum ita sint, dubitas, si emori aequo animo non potes, abire in aliquas terras et vitam istam, multis suppliciis justis debitisque ereptam, fugae solitudinique mandare? # Need (asjad) kui nii on, kas sa kahtled, kui sa ei suuda õige rahuliku (<- tasakaalus <- võrdse) hingega surra, (kui sa ei suuda) minna teistesse maadesse ja sellesse (teisesse) ellu, paljudest õiglastest ja väljateenitud karistustest vabastatud, põgenemise ja üksinduse ülesandeks tehtud/kästud/käskima (sulle on). ??? Refer, inquis, ad senatum; id enim postulas, et, si hic ordo sibi placere decreverit te ire in exilium, obtemperaturum te esse dicis. # Teata senatile, ütled sa; seda sa ju nõuad, ja, kui ta seisusele endale meeldima (meelditakse? re = ris) määrab sind minema eksiili, sa ütled, et sa kuulda võtad. Non referam, id quod abhorret a meis moribus, et tamen faciam ut intelligas, quid hi de te sentiant. # Ma ei teataks, see mis jälestab meie kommetest, ja siiski ma teeks nagu ma mõistan, mis nad sinust arvavad. # Ma siiski ei pöördu senati poole, sest see on mu kommetele vastu, ja omati ma mõistan, mis nad sinust arvavad. Egredere ex urbe, Catilina, libera rem publicam metu in exilium, si hunc vocem exspectas, proficiscere. # Lahku linnast, Catilina, vabasta riik ohust eksiilis (olles) -- kui seda sõna ootad, siis asu teele. Quid est, Catilina? Ecquid attendis, ecquid animadvertis horum silentium? Patiuntur, tacent. # Mis on, Catilina? Muidugi paned tähele (<- mõtled, keskendud), muidugi märkad nende vaikimist. Kannatavad, vaikivad. Quid exspectas auctoritatem loquentium, quorum voluntatem tacitorum perspicis? # Mida ootad autoriteetide rääkimist, kellede vaikivate tahteid silmitsed. # Mis ootad senati otsust, nende tahe on niigi teada ja näha. 21) At si hoc idem huic adulescenti optimo, P. Sestio, si fortissimo vero (või viro) M. Marcello dixissem, iam mihi consuli hoc ipso in templo iure optimo senatus vim et manus intulisset. #Aga kui oleksin öelnud (dixissem) sedasama sellele pärimale noorukile, Publius Sestiusele, kui tõesti tugevaimale (kui viro, siis tugevaimale mehele) Marcus Marcellusele, juba mind konsulina see ise tamplis õigus parim senat jõu ja käega sisse oleks tulnud. #... minule konsulile ise selles templis oleks ülima seadusega senati jõu ja voliga siise toonud/rünnanud (oleksin sind rünnanud). De te autem, Catilina, cum quiescunt, probant, cum patiuntur, decernunt, cum tacent, clamant: # Sinust aga, Catilina, kui nad vaikivad, siis kõnet peavad, kui kannatavad, võitlevad vastu, kui vaikivad, karjuvad: neque hi solum, quorum auctoritas est videlicet cara, vita vilissima, sed etiam equites Romani honestissimi atque optimi viri, ceterique fortissimi cives, qui stant circum senatum, quorum tu et frequentiam videre et studia perspicere et voces paulo ante exaudire potuisti. # ning nad mitte ainult, kelle võim on ilmselt kallis, elu odavaim, vaid ka Rooma ratsanikud, ausaimad ja ka parimad mehed, teised/ülejäänud tugevaimad kodanikud, kes seisavad ümber senati, kelle sina ja tihedat/arvukat näha ja püüdlusi märgata ja hääli natuke enne selgelt kuulda/mõista võisid. Quorum ego vix abs te iam diu manus ac tela contineo, eosdem facile adducam ut te haec, quae iam pridem vastare studes, relinquentem usque ad portas prosequantur. # Keda ma vaevalt sinu juurst juba kaua käte ja relvadega piiran (Keda ma vaevalt käte ja relvadega sinu juurest eemal hoian - justkui kaitseb C.-d rahva omavoli eest!), neid meeleldi (facile) juhiksin nagu sina seda, mida juba varem hävitada püüad (oled püüdnud), mahajäetud kuni väravateni ära saadab. -> meeleldi juhiksin neid, et nad sind sealt, mida sa ammu tahtsid hävitada (linnast) välja väravateni saadaksid. == IX == 22) Quamquam quid loquor? Te ut ulla res frangat? Tu ut te unquam corrigas? Tu ut ullam fugam meditere? Tu ut exilium cogites? Utinam tibi istam mentem di immortales duint! # Kuid ometi mis ma räägin? Sind nagu mingi asi murrab? Sa nagu ennast korrigeerid? Sa nagu mingit põgenemist ette valmistad? Sa nagu eksiili mõtled? Ohkui sinule sedasama mõistust surematud jumalad annaksid! # Milleks ma seda ütlen? Sind nagu miski vaevaks? Sa nagu niheled? Nagu mingit põgenemist plaanid? Eksiili minna plaanid? Kui sulle surematud jumalad sedasama mõistust/arusaamist annaksid! Etsi video, si mea voce perterritus ire in exilium animum induxeris, quanta tempestas invidiae nobis, si minus in praesens tempus, recenti memoria scelerum tuorum, at in posteritatem impendeat. # Kuigi näen, kui sind-- minu häälest ära hirmutatud --eksiili minekuks julgust veendaks; kui suur pahameele torm meie kohal, kui (on) praegu väiksem, värskest mälestusest sinu kuridegudest, aga ka järelpõlvi ähvardaks. Sed est tanti, dum modo ista sit privata calamitas, et a rei publicae periculis seiungatur. # Kuid on paljud, nii kaua kui see siin oleks era-õnnetus, ja riigist ohud eraldatud. Sed tu ut vitiis commoveare, ut legum poenas pertimescas, ut temporibus rei publicae cedas, non est postulandum. # Kuid sind nagu pahed häirivad, nagu seaduste karistust kardad, nagu riigi rasketele aegadele annad järele, pole nõutud. Neque enim is es, Catilina, ut te aut pudor unquam a turpitudine aut metus a periculo aut ratio a furore revocaverit. # Ega sa tõepoolest tema(selline?) ei ole, Catilina, nagu sind tagasi on kutsunud häbitunne nurjatusest või hirm ohust või mõistus hullumeelsusest. 23) Quamobrem, ut saepe iam dixi, proficiscere, ac, si mihi inimico, ut praedicas, tuo conflare vis invidiam, recta perge in exilium; # Seetõttu, nagu tihti juba ütlesin, asu teele, ja, kui minule sinust vaenlasest pahameelt tahad täis puhuda, nagu ennustad, otse (teed) mine eksiili; vix feram sermones hominum, si id feceris, vix molem istius invidiae, si in exilium jussu consulis ieris, sustinebo. Sin autem servire meae laudi et gloriae mavis, egredere cum importuna sceleratorum manu. # vaevalt ma taluks inimeste jutte, kui seda oleksid teinud, vaevalt selle pahameele raskust, kui konsuli käsule (vastavalt) eksiili lähed, talun. # Kui aga minu teenimiseks rõõmsalt ja õnnelikult eelistad/ihaldad (mavis = malo, malis - eelistama, suurt iha omama), lahku koos julmade/väljakannatamatute (importuna - importunum - talumatu, väljakannatamatu, karm, julm) tapjate jõuguga. Confer te ad Manlium, concita perditos cives, secerne te a bonis, infer patriae bellum, exsulta impio latrocinio, ut a me non ejectus ad alienos, sed invitatus ad tuos esse videaris. # Suuna ennast Manliuse poole, kutsu kokku hukkaläinud kodanikke, eralda ennast headest, too isamaale sõda, rõõmusta (selle) kõlvatu mõrtsukatöö üle, nagu sa minu poolt poleks välja võõraste juurde tõugatud, vaid (hoopis) omade poole kutsutud olema näid. # Mine Manliuse juurde, kutsu kokku teisi halbu inimesi, kuuluta isamaale sõda, rõõmusta tehtu üle; nii et oleks selge (<- oleks näha <- sa näiks), et sa pole mitte minu poolt välja võõraste juurde aetud, vaid et su enda omad (kaaslased) sind endi hulka kutsusid. 24) Quamquam quid ego te invitem, a quo jam sciam esse praemissos, qui tibi ad Forum Aurelium praestolarentur armati? # Kuid ometi miks mina sind kutsuks, kellest juba ma teaks ette saadetud olema, keda sinule oodatakse Aureliuse foorumi juures relvastatud. # Kuid miks ma sind keelitan lahkuma, kelle poolt ma tean juba, et on Aureliuse foorumi juures kokku kutsutud hulk relvastatud kaaslasi. Cui sciam pactam et constitutam cum Manlio diem. # Kellele ma teaks Manliusega lepitut ja kokku pandut päeva. # Kellel ma tean, et on Manliusega kokku lepitud (kindel) päev. A quo etiam aquilam illam argenteam, quam tibi ac tuis omnibus perniciosam esse confido ac funestam futuram, cui domi tuae sacrarium scelerum tuorum constitutum fuit, sciam esse praemissam? # Kelle poolt seda hõbedast kotkast (<- kotkast seda hõbedast), keda tunnistan sulle ja kõigile meestele olema tulevikus ohtlikku ja hukatuslikku, kellele sinu kodus su kuritegude altar püstitatud oli, tean ette saadetud olevat. # Kelle poolt tean, et on ette saadetud hõbedane kotkas (=sõda), kes nii sulle kui su meestele saab ohtlik olema ja kellele su kodus on altar püstitatud. Tu ut illa diutius carere possis, quam venerari ad caedem proficisens solebas, a cujus altaribus saepe istam impiam dexteram ad necem civium transtulisti. # Sa nagu tollest kauem ilma olla suudad, keda sa tavatsesid austa tapmise juurde minnes, see kelle altaritele tihti sa seda nurjatut paremat (kätt) kodanike tapmiseks üle kandsid. #Nagu sa suudaksid sellest kauem ilma olla, keda sa austad kuritööle minnes ja kelle altarile sa tihti oma nurjatusi pühendasid. == X == 25) Ibis tandem aliquando, quo te jam pridem ista cupiditas effrenata ac furiosa rapiebat. # Sa lähed lõpuks ükskord, kuhu sind juba see ohjeldamatu ja hullumeelne kirg ammugi röövis. # Sa lähed lõpuks ükskord, kuhu sind kiskus sinu ohjeldamatu ja raevukas kirg juba varem. Neque enim tibi haec res adfert dolorem, sed quandam incredibilem voluptatem. # Ega ka sulle see asi juurde kurbust ei too, vaid mingit uskumaatut naudingut. # See ei tee sulle tuska, vaid hoopis mingit uskumatut naudingut. Ad hanc te amentiam natura peperit, voluntas exercuit, fortuna servavit. # Selleks hullumeelsuseks sind loomus on sünnitanud, tahe harjutanud, saatus hoidnud. Nunquam tu non modo otium, sed ne bellum quidem, nisi nefarium concupisti. # Mitte kunagi sa puhkust, vaid ega sõda, kui mitte kuritegelikku ei ole igatsenud. # Mitte kunagi pole sa igatsenud puhkust ega sõda, mis poleks kuritegelik (st ebaõiglastelt alustelt lähtuv). Nanctus es ex perditis atque ab omni non modo fortuna, verum etiam spe derelictis conflatam, improborum manum. # Oled saanud rikututest ja igast mitte ainult õnnest, (vaid) tõesti ka lootusest ilmajäetutest üles ässitatud sobimatute käe. # Oled saanud endale koguda rikututest ja mitte ainut õnnest, vaid ka lootusest ilma jäetud inimestest pättide jõugu. 26) Hic tu qua laetitia perfruere! quibus gaudiis exsultabis! quanta in voluptate bacchabere, cum in tanto numero tuorum neque audies virum bonum quemquam neque videbis. # Siin sa millisest rõõmu nautida! millistest rõõmudest tantsid! kui palju naudingutes joovastud, kui nii paljudes enda omades ega sa kuuleks ega näe häid mehi. # Millis rõõmu sa saad siin nautida, kui oma suures meeste hulgas ühtki vooruslikku meest ei näe. Ad hujus vitae studium meditati illi sunt qui feruntur labores tui, jacere humi, non solum ad obsidendum stuprum, verum etiam ad facinus obeundum, vigilare non solum insidiantem somno maritorum, verum etiam bonis otiosorum. # Selle elu püüdlemise jaoks on mõeldud need sinu tööd mille kohta nad räägivad (st räägitakse), et nad lamavad maas mitte ainult rõveduste plaanitsemiseks vaid ka kuritegude ärgitamiseks. Habes, ubi ostentes, illam tuam praeclaram patientiam famis, frigoris, inopiae verum omnium, quibus te brevi tempore conectum senties. # Omad, kus nähtud, toda sinu kuulsat nälja, külma ja kõige ilmaolemise kannatust, milledest sind peetakse lühikese aja jooksul täidetud olema. # Sul on see kuulus nälja, külma ja ilmaolemise taluvus, mille najal sa lhikest aega vastu pidada suudad. 27) Tantum profeci tum, cum te a consulatu reppuli, ut exsul potius tentare quam consul vexare rem publicam posses atque ut id, quod est abs te scelerate susceptum, latrocinium potius quam bellum nominaretur. # Niipalju saavutasin siis, kui sind konsuli-ametist tõrjusin, kui sa suudad pigem pagendatu (olles) kui konsul (olles) riiki proovile panna ja seda, mis on sinu poolt kuritegelikult ette võetud, pigem röövimiseks kui sõjaks nimetatakse. == XI == Nunc ut a me, patres conscripti, quandam prope iustam patriae querimoniam detester ac deprecer, percipite, quaeso, diligenter quae dicam, et ea penitus animis vestris mentibusque mandate. # Nüüd nagu minu poolt, auväärt senaatorid, midagi lähedal/sarnane/juures/peaaegu (prope) õiglast (iustam) isamaa kaebust/halinat/hädaldamist (querimoniam) tagasi lükkan (detester - konj) ja ka tagasi tõrjun (deprecer - konj), märgake (percipio, cepi, ceptum, ere - märkama, tajuma; peaks vist olema imperatiiv mitmuses?), küsin, hoolikamalt mille ütleksin, ja seda sügavamle hinge kõhtu/siskonda ja vaimu/meelde ülesandeks tehke (mando, avi, atum, are- ül-x tegema, taas imperatiiv). #Nüüd aga, auväärt senaatorid, minu poolt midagi õiglase sarnast (üsna õiglast) isamaa kaebamist tagasi lükkan ja tõrjun, märgake, palun, hoolsamalt mida räägin, ja seda sügaval oma hingedes ja meeltes ülesandeks tehke. -> siin konj-l vist see tähendus, et üleskutsuv: tehke! Etenim si mecum patria, quae mihi vita mea multo carior est, si cuncta Italia, si omnis res publica sic loquatur; ‘M. Tulli, quid agis? # Tõepoolest kui minuga isamaa, kes minule minu elust palju kallim on, kui terve Itaalia, kui terve riik nii räägiks; mis teed Markus Tullius? Tune eum, quem esse hostem comperisti, quem ducem belli futurum vides, quem exspectari imperatorem in castris hostium sentis, auctorem sceleris, principem conjurationis, evocatorem servorum et civium perditorum, exire patiere, ut abs te non emissus ex urbe, sed immisus in urbem videatur? # Kas sa ei kannata teda välja minevat, keda sa oled avastanud olema vaenlaseks, keda sa näed tulevikus sõja juhiks tulevikus (olema), keda sa mõistad, et käskijat (käskjana) oodatakse vaenlaste laagris, kuritöö autorit, vandenõu valitsejat, orjade ja hukka läinud kodanike üleskutsujat, kui sinust mitte linnast välja saadetud, vaid linna saadetud nähakse. Nonne hunc in vincula duci, non ad mortem rapi, non summo supplicio mactari imperabis? # ... # Kas sa tõesti ei käsi seda siin ahelatesse heita, kas mitte surmale määrata (ülima nuhtlusega karistada? 28) Quid tandem te impedit? Mosne maiorum? At persaepe etiam privati in hac re publica perniciosos cives morte multarunt. # Mis ometi sind takistab? Ega esivanemate kombed? Ent tihti ka eraisikud selles riigis ohtlikke kodanikke surmaga karistavad. An leges, quae de civium Romanorum supplicio rogatae sunt? # Kas seadused, mis (kus) Rooma kodanike karistustest öeldud on? At nunquam in hac urbe, qui a re publica defecerunt, civium iura tenuerunt. # Aga mitte kunagi selles linnas, mis on riigist välja saadetud, kodanike õigused hoitud. # Riigist väljas suvas linnas (väljaspool Roomat?) pole kodanike õigused kunagi kaitstud. An invidiam posteritatis times? # Kas järelpõlvede pahameelt kardad? Praeclaram vero populo Romano refers gratiam, qui te, hominem per te cognitum, nulla commendatione maiorum tam mature ad summum imperium per omnes honorum gradus extulit, si propter invidiam aut alicuius periculi metum salutem civium tuorum neglegis. # Kuulsat tänu tõesti sa Rooma rahvalt saad, kes sind, inimest läbi sinu (enda) tuntud, esivanemate nullist soovitusest (lähtudes ikkagi) nii õigeaegselt riigi tippu läbi kõigi aukraadide on välja tõusnud, kui lähim kadedust (invidia, ae) või mingisuguse (alicuius - aliquid - mingisugune, mõni, mingi) ohud hirmu tervist kodanike sinu mitte hoolid (neglego, lexi, lectum, ere). # Suurt/silmapaistvat tänu tõesti Rooma rahvalt saad (või saab hoopis Rooma rahvas ise?), kes sind, läbi enda tegude tuntud inimest, ei mingist esivanemate soovitusest (edumaast) nii õigeaegselt võimu tippu läbi kõigi aukraadide tõstis, kui ei hooli kadeduse juures(olekust) või hirmu mingi sinu kodanike tervist (kaitsed kodanike tervist, hoolimata kadedusest ja hirmust?). 29) Sed si quis est invidiae metus, num est vehementius severitatis ac fortitudinis invidia quam inertiae ac nequitiae pertimescenda? # Vaid kui on viha kartus, ega ometi pole võimsamalt see, mida tuleb karta, karm ja vapper vaid inertsuse ja hooletuse pahameel. # Aga kui ongi mingi vaen, mida karta, siis pole see karmuse ja vapruse, vaid tegevusetuse ja hooletuse (loiduse) eest. An cum bello vastabitur Italia, vexabuntur urbes, tecta ardebunt, tum te non existimas invidiae incendio conflagraturum? # Kas sõjaga saab rüüstatud Itaalia, laastatkse/rüüstatakse (vexo, avi, atum, are) linnad, katused=majad põlevad/lõõmavad (ardeo, arsi, arsum, ere), siis sind mitte arvaks (existimo, avi, atum, are) kadeduse/viha/vaenu leegiga (incendium, ii) sütti (tulevikus)? # Kas sa ei arva, et sa süttid põlema viha tules, kui lõhutakse linnad, majad põletatakse etc. == XII == His ego sanctissimis rei publicae vocibus et eorum hominum, qui hoc idem sentiunt, mentibus pauca respondebo. # Mina kavatsen väheke vastata nendele kõige pühamatele riigi sõnadele ja nende meeste mõtetele, kes sedasama tunnevad. Ego, si hoc optimum factu judicarem, patres conscripti, Catilinam morte multari, unius usuram horae gladiatori isti, ad vivendum non dedissem. # Mina, kui seda paremaks teoks otsustaks, austatud isad, Catilinat surmaga karistaks, ühtki tunni intressi sellele gladiaatorile, elamiseks ma ei annaks. # Kui mina saaks otsustada, siis ma mõistaks Catilina hukka ja ei annaks talle ühtegi tundi nautimiseks enam. Etenim si summi viri et clarissimi cives Saturnini et Gracchorum et Flacci et superiorum complurium sanguine non modo se non contaminarunt, sed etiam honestarunt, certe verendum mihi non erat, ne quid hoc parricida civium interfecto invidiae mihi in posteritatem redundaret. # Tõepoolest kui tipumehed ja kuulsaimad kodanikud Saturniuste ja Cracchuste ja Flacciused ja paljude kõrgemate verd mitte ainult (non modo) enesele mitte määrinud/rüvetanud (contamino, atum, avi, are), vaid ka austanud (honesto, avi, atum, are - pidasid seda auväärseks), kindlasti minule austusväärset/kardetavat (verendum - verendus) ei olnud (erat - imperfekt), mitte mida see isatapud kodanike tapmisteks kadeduse minule järelpõlvesse (redundo, avi, atum, are - välja jõudma, ülikülluses olema) ülikülluses oleks olnud (konj imperfekt, aga äkki siin hoopis tuleviku täh, sest ju konj fut-i pole?) #Tõepoolest, kui tähtsamad mehed ja kuulsaimad kodanikud mitte ainult end Saturniuse, Gracchuste, Flacchuste ja paljude kõrgemate verega ei määrinud, vaid ka austasid (end vääristasid), kindlasti mul pole karta järelpõlvede viha, mitte kui see kodanike isatapja/kurjategija tapetud, mulle järelpõlvedes viha välja jõuaks/ülikülluses oleks. Quodsi ea mihi maxime impenderet, tamen hoc animo fui semper, ut invidiam virtute partam gloriam, non invidiam putarem. # Kui aga see mulle oleks maksimaalselt ähvardanud, ometi sellest vaimust olin alati, kui viha aust sünnitatud auks, mitte vihaks/kadeduseks peaks. #Kui mind see ka enim oleks ähvardanud, ometi olen alati seda meelt, et viha voorusest sünnitatud auks, mitte vihaks/kadeduseks pean. 30. Quamquam nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea quae imminent non videant, aut quae vident dissimulent: # Kuid ometi mittenullid on selles selles seisuses, kes kas see mis nad ähvardavad nad ei näeks, või mida näevad, salgavad: # Kuid ometi on siin selles seisuses (senatis) mõned, kes ähvardavat ei näe või kui näevad, salgavad: qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt conjurationemque nascentem non credendo corroboraverunt; # kes Catilina lootust pehmete otsustega toidavad ja sündivat vandenõud (seda) mitte uskudes tugevdavad. quorum auctoritatem secuti multi, non solum improbi, verum etiam imperiti, si in hunc animadvertissem, crudeliter et regie factum esse dicerent. # kellede paljude mõju autoriteeti, mitte halbade maapind, (vaid) tõepoolest ka kogenematud, ütlevad, kui selle vastu tähelepanu pööran, (mis on) julmalt ja ülbelt tehtud. # kelle autoriteetset suurt mõju, mitte ainult kõlvatute, vaid ka kogenematu, kui sellele tähelepanu pööran, ütlevad selle julma ja ülbelt tehtud oleva. Nunc intellego, si iste, quo intendit, in Manliana castra pervenerit, neminem tam stultum fore qui non videat conjurationem esse factam, neminem tam improbum qui non fateatur. # Nüüd mõistan, kui see siin (Cat.), kes plaanib, Manliuse laagrisse jõuab, mitte kedagi niivõrd rumalat tulevikus olema, kes tehtud vandenõud olevat ei näeks, ei kedagi nii kõlvatut, kes ei avaldaks. # Nd mõistan, et see, kes plaanib ja Manliuse laagrisse jõuab, et mitte keegi pole nii rumal aru saamaks, et see on vandenõu ega kedagi nii kõlvatut, kes seda salgaks. Hoc autem uno interfecto intellego hanc rei publicae pestem paulisper reprimi, non in perpetuum comprimi posse. #Seda ka ühe tapmisega tean seda riigi hukatust lühidalt/lühikest aega (paulisper) takistasin, mitte igavesti tagasi hoida ei saa. #Kui selle ühe tapan (Cat.-i), siis hoian riigi hukatust lühikeseks ajaks ära, aga seda igavesti nii teha ei saa. Quodsi se ejecerit secumque suos eduxerit et eodem ceteros undique collectos naufragos adgregaverit, exstinguetur atque delebitur non modo haec tam adulta rei publicae pestis, verum etiam stirps ac semen malorum omnium. # Kui aga ennast endaga ta oleks pagendanud ja enda omad väja juhtinud ja sellestsamast kindlatest kokkukogututest hukka läinutest on kokku pandud, hävib ja kustub mitte ainult see riigi nii täiskasvanud katk, (vaid) tõesti ka kõikide halbade tüvi ja seeme. # Kui ta ennast oma kaaslastega kõik koos pagendaks, siis ei kao mitte ainult riiki varitsev hukatus, vaid ka kõik halb üldse. == XIII == 31) Etenim jam diu, patres conscripti, in his periculis conjurationis insidiisque versamur, sed nescio quo pacto omnium scelerum ac veteris furoris et audaciae maturitas in nostri consulatus tempus erupit. # Nimelt juba kaua, austatud isad, ohtlikes vandenõudes ja varitsustes meid pööratakse, kuid ma ei tea, mil viisil meie konsuliks oleku ajal kõigi kuritegude ja vanade hullumeelsuste ja jultumuste küpsus välja murrab. #Nimelt juba kaua, auväärt senaatorid, nendes ohtlikes vandenõudes ja salasepitsustes pöörleme, kuid ma ei tea, mil viisil/miks kõigi kuritegude ja vanade meeletuste ja jultumuse küpsus meie konsuliajal esile tuleb. => miks kõik halb just praegu juhtub? Quodsi ex tanto latrocinio iste unus tolletur, videbimur fortasse ad breve quoddam tempus cura et metu esse relevati, periculum autem residebit et erit inclusum penitus in venis atque in visceribus rei publicae. # Kui aga nii suurest röövlisalgast seda ühte hävitatakse (tollo, tollere), saame näha võibolla lühikeseks mingi aeg hoolest ja hirmust leevendatud on, hädaoht aga jääb alles ja saab sügaval riigi soontes ja siskonnas suletud olema. #Kui Catilina tappa, siis tundub, nagu oleks oht möödas, kuigi see jääb tegelikult alles. Ut saepe homines aegri morbo gravi, cum aestu febrique jactantur, si aquam gelidam biberunt, primo relevari videntur, deinde multo gravius vehementiusque adflictantur, sic hic morbus, qui est in re publica, relevatus istius poena, vehementius vivis reliquis ingravescet. # Kui tihti inimesed haigusest rasked/rõhutud haiged inimesed, kui nad visklevad kuumuses ja palavikus, kui külma vett joovad, esiteks kergendamist näevad, seejärel paljuks raskem ja ägedam häiritakse/piinatakse/vaevatakse, nii see haigus, mis on riigis, selle karistusega on kergendatud, ägedamalt jäänute eludele/elusid raskendab. 32) Quare secedant improbi, secernant se a bonis, unum in locum congregentur, muro denique, id quod saepe jam dixi, discernantur a nobis: # Seetõttu sobimatud (mehed) lahkuks, eraldaks nad end headest, ühte kohta koguneks, lõpuks müüriga, see, millest tihti juba olen rääkinud, eraldataks meist. desinant insidiari domi suae consuli, circumstare tribunal praetoris urbani, obsidere cum gladiis curiam, malleolos et faces ad inflammandam urbem comparare: # nad jätaks järele varitsemise konsuli enda kodus, linna preetorite tribunali ümbritsemise, mõõkadega kuuria hoone piiramise, süütenoolte ja tõrvikute valmistamise linna süütamiseks sit denique inscriptum in fronte unius cujusque, quid de re publica sentiat. # oleks seejärel kirjutatud selle ja igaühe otsa ette, mida riigist mõeldakse. Polliceor vobis hoc, patres conscripti, tantam in nobis consulibus fore diligentiam, tantam in vobis auctoritatem, tantam in equitibus Romanis virtutem, tantam in omnibus bonis consensionem, ut Catilinae profectione omnia patefacta, inlustrata, oppressa vindicata esse videatis. # Tõotan teile siin, austatud isad, saab olema nii suurt hoolsust meie konsulite seas, nii suurt autoriteeti teie suhtes, nii suurt mehisust Rooma ratsanike seas, nii suurt üksmeelt kõigi heade seas, et Catlina ärasõidust näete kõik avalikustatud, selgeks saanud (<- valgustatud), allasurutud/ maha surutud, karistatud on. 33) Hisce ominibus, Catilina, cum summa rei publicae salute, cum tua peste ac pernicie cumque eorum exitio, qui se tecum omni scelere parricidioque junxerunt, proficiscere ad impium bellum ac nefarium. # Nendest? (hisce - dat/abl pl) kõigist, Catilina, kui riigi juhte (<- tippe) sa tervisest (pigem kogu riigi heaolu), kui sinu katkust ja ohust ning koos nende/omadega väljun/lahti saan, kes ennast sinuga igast kuriteost ja isatapust olid ühendanud, mine(asu teele) nurjatusse ja kuritegelikku sõtta. #Neist kõigist (sellest kõigest?), C., kui kogu riigi heasolust, kui sinu hukatusest ja ohust ja kui nendest lahti saan, kes end sinuga kõigis kuritegudes ja suurimates nurjatustes olid ühendatud, asu teele ebapühasse ja nurjatusse sõtta. Tum, tu, Juppiter, qui isdem quibus haec urbs auspiciis a Romulo es constitutus, quem Statorem hujus urbis atque imperii vere nominamus, hunc et hujus socios a tuis aris ceterisque templis, a tectis urbis ac moenibus a vita fortunisque civium arcebis, et homines bonorum inimicos, hostes patriae, latrones Italiae, scelerum foedere inter se ac nefaria societate conjunctos, aeternis suppliciis vivos mortuosque mactabis. # Siis, sina, Jupiter, kes sa oled rajanud selle linna nendele samadele ennustusmärkidele (auspiitsidele) Romuluse poolt, keda me nimetame selle linna ja impeeriumi päästjaks; seda (siin, st Catilinat) ja selle kaaslasi oma altaritest ja teistest templitest, linna majadest (<- katustest) ja müüridest, kodanike eludest ja saatustest sa hakka hoidma eemal; ja sa heade inimeste vaenlasi, isamaa vaenlasi, Itaalia röövleid, kuritegude ja jumalavallatute liitu omavahel ühendatuid, karista (hakka karistama) elavaid ja surnuid igaveste karistustega.