Dokumendid > Ajalugu > Eesti ajalugu > Eesti lähiajalugu - Nõukogude Eesti ja muu maai ...

Eesti lähiajalugu - Nõukogude Eesti ja muu maailm

Tannbergi järgi: 9. teema: Nõukogude Eesti ja muu maailm- a) Suur põgenemine; b) Rahvusvahelised pagulasorganisatsioonid ja eestlased; c) Eestlaste peamised asukohamaad; d) Repatrieerimise küsimus suurriikide vahelistes suhetes, repatrieerimise käik ja tulemused. e) Pagulaskonna tegevuse põhisuunad, eksiilvalitsus. f) Välis- ja Kodu-Eesti suhted, Eesti NSV välisministeerium, KGB ja pagulased, VEKSA tegevus. g) Balti küsimus rahvusvahelisel areenil.

a) Suur põgenemine. 1944 sügisel läände vene karu eest.

b) Rahvusvahelised orgid ja eestlased. Rahvusvaheline Pagulaste Liit aitas Saksasse sattunud eestlastel leida uusi elukohti.

c) Eestlaste peamised asukohamaad. Rootsi, Saksa, USA, Kanada, Austraalia, Uus-Meremaa, Soome jnejne

d) Repatrieerimine. Lepiti kokku, et läänlasi NSVL-le välja ei anta.

e) Pagulaste tegevus ja eksiilvalitsus.

f) Välis- ja Kodu-Eesti.

g) Balti küsimus. Ei latud NSVL-l anneksioonidest niisama rõõmu tunda, ikka aeg-ajalt keegi tõstatas Baltikumi probleemi.