Dokumendid > Ajalugu > Ladina keel

Ladina keel

Üldist

Linke

Raadio:

Foorumid:

Grammatika:

kliki lingil!

Verbid

Kõik vormid:

modus      tempus       genus    numerus + personas põhivorm

indicativus   praesentis     activi   =1,2,3,4,5,6    =1
                  passivi   1,2,3,4,5,6     1
        imperfectum     activi    1,2,3,4,5,6     1
                  passivi   1,2,3,4,5,6     1
        perfectum      activi   =1,2,3,4,5,6    =2
                  passivi   1,2,3,4,5,6     3 + esse   
        plusquamperfectum  activi    1,2,3,4,5,6     2
                  passivi   1,2,3,4,5,6     3 + esse   
        futurum I      activi    1,2,3,4,5,6     1
                  passivi   1,2,3,4,5,6     1
        futurum II     activi    1,2,3,4,5,6     2
                  passivi   1,2,3,4,5,6     3 + esse   
imperativus   praesentis             2,  5      4
        futuri               2,3  5,6     4
coniunctivus  praesentis     activi    1,2,3,4,5,6     1     
                  passivi   1,2,3,4,5,6     1    
        imperfectum     activi    1,2,3,4,5,6     4 
                  passivi   1,2,3,4,5,6     4
        perfectum      activi    1,2,3,4,5,6     2 
                  passivi   1,2,3,4,5,6     3 + esse
        plusquamperfectum  activi    1,2,3,4,5,6     2
                  passivi   1,2,3,4,5,6     3 + esse
(NOMINALIA)
infinitivus   praesentis     activi             =4
                  passivi             4
        perfectum      activi              2
                  passivi             3 + esse
        futurum       activi              3 + esse
                  passivi             3
participium   praesentis     activi              1
        perfectum      passivi             =3
        futurum       activi              3
gerundium                              1
gerundivum                              1
supinum                               3

126 vormi paistab saavat ühest täisväärtuslikust verbist.

Käänamine

Käänamisega on nii, et üldiselt kuuluvad I käändkonda (Declinatio prima) naissoost sõnad, mis lõppevad nominatiivis -a-ga, genitiivis aga -ae-ga (filia, filiae, f.). Mõned sõnad on tähenduse järgi ka meessoost (nauta, agricola), aga käänduvad ikka nagu naissoost, kuid koos nendega olevad omadussõnad käänduvad meessoost reegli järgi ehk II käändkonna järgi (nauta bonus, nautae boni). Omadussõnad käänduvad muidu aga samamoodi nagu nimisõnad, ühildudes nendega arvus, käändes ja käändkonnas. II kk-a kuuluvad aga üldiselt mees- ja kesksoost sõnad, esimesed on kas -us või -er lõpulised, kesksoost aga -um või -on-lõpulised. Siin on naisoost need sõnad, mis tähenduse järgi peavad olema (us-lõpulised puud, järved, maad, linnad, saared). On veel paar erandit, mis aga pole siinkohal tähtsad.

III käändkonda võivad kuuluda nii mees-, kesk- kui ka naissoost sõna ehk see on kõige suurem segapuder. Siiski on ka siin omad reeglid. Meessoost lõppe: -os, -or, -o, -er, -ex, -es. Naissoost: -do, -go, -io, -is, -as, -x. Kesksoost: -c, -en, -ta, -ur, -us, -la, -r. Aga siingi võivad erndid oma trikke teha (muler, mulieris, f.- tähenduse järgi (naine)). Nii lõppevad põhitüübi järgi käänduvad ehk konsonanttüvelised. Omadussõnad, mis nendega kaasas on, käänduvad aga vastavalt soole kas I (f.) või II (m., n.) käändkonnas. Siis on veel i- ja muude vokaalidega tüvelõpulised sõnad, mis on üldiselt kesksoost ning nom.-s -e, -al, -ar; lisaks ka mõned naissoost, mis lõppevad nom.-s -is-iga.

Käänded Esimene käändkond Teine käändkond Kolmas käändkond Neljas käändkond Viies käändkond
Nominativus Genitivus Dativus Accusativus Ablativus Vocativus Nominativus Genitivus Dativus Accusativus Ablativus Vocativus

Pööramine olevikus

Ladina keeles on neli pöördkonda: I lõppeb neljandas põhivormis -are-ga (pikk a); n.: voco, vocavi, vocatum, vocare; II lõppeb -ere-ga (pikk e); n.: video, vidi, victum, videre; III lõppeb -ere-ga (lühike e); n.: mitto, misi, missum, mittere; facio, feci, factum, facere; IV lõppeb -ire-ga (pikk i); n.: servio, servivi, servitum, servire.

Pöörded Esimene pöördkond Teine pöördkond Kolmas pöördkond Neljas pöördkond
1. pööre act. pass. act. pass. pass: act. pass. 2. pööre 3. pööre 1. pööre act. pass. act. pass. pass: act. pass. 2. pööre 3. pööre

Tekstid

 • Habita in senatu.